Česká a slovenská zahraniční politika – výzkum, výsledky a možnosti spolupráce

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Ústav politických vied SAV v Bratislavě ve spolupráci s Ústavem  mezinárodních vztahů v Praze a Slovenským institutem v Praze, pod záštitou velvyslance Slovenské republiky v ČR Petra Weisse, pořádaly workshop na téma:"Česká a slovenská zahraniční politika – výzkum, výsledky a možnosti spolupráce".

12. 2. 2014 (14:00)

This content is not up to date Zasedací místnost FMV č. 244, 2. p. (NB), VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4

Program:

Přivítání účastníků a zahájení, doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, PhD., vedoucí SMS JM, VŠE Praha

Vystoupení velvyslance Slovenské republiky v ČR Petra Weisse
Prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., SMS JM, VŠE Praha: Česko-slovenské vztahy a zahraniční politika – výzkum, výsledky a možnosti spolupráce
PhDr. Michal Kořan, PhD., ÚMV Praha: Periodické analýzy české zahraniční politiky v ÚMV MZV ČR – výsledky a zkušenosti
Doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, PhD., SMS JM, VŠE Praha: Implementace mezinárodních závazků v ČR a v SR: příklad mezinárodních sankcí
PhDr. Peter Weiss, CSc., MZV SR: Ústavno-právne a inštitucionálne aspekty formovania zahraničnej politiky SR
PhDr. Michal Kořan, PhD., ÚMV Praha: Institucionální aspekty formování zahraniční politiky ČR
Mgr. Juraj Marušiak, PhD., ÚPV SAV: Inštitucionálne reformy rezortu diplomacie na Slovensku v porovnaní s Poľskom
Mgr. Norbert Kmeť, CSc., ÚPV SAV: Zahraničná politika v agende politických strán

Diskuse
Číše vína

Více informací naleznete na ves@vse.cz a na http://www.vse.cz/zprava/13830.

Prosíme případné zájemce, aby v tomto případě nekontaktovali konferenční servis Ústavu mezinárodních vztahů a k registraci nepoužívali níže uvedený formulář.

Auspice

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, Ústav politických vied SAV v Bratislavě, ÚMV, Slovenský institut v Praze, Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR