07/05/2018 This content is not up to date

ČZP v roce 2016: Analýza ÚMV

Jak se vyrovnala česká zahraniční politika s rozvířeným zahraničním prostředím, které bylo charakteristické pro rok 2016? Jací aktéři a jakým způsobem vstoupili do formulace české zahraniční politiky? Jak lze zpětně hodnotit nové impulzy, které vláda Bohuslava Sobotky vnesla do své zahraniční politiky? Počínala si Česká republika aktivně, pasivně, konfliktně či kooperačně? Nebo byla jen černým pasažérem ve vleku jiných zemí? Kolektiv autorů ÚMV a dalších spolupracujících institucí poskytuje odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek v desáté pravidelné monografické analýze české zahraniční politiky, kterou ÚMV zpracovává již od roku 2007.

Analýza i v roce 2016 využívá totožný konceptuální rámec jako v letech minulých, což umožňuje analýzu aktuálních událostí na pozadí dlouhodobých zahraničněpolitických trendů. Autoři stejně jako v roce 2014 konstatují zvyšující se míru politizace i polarizace politické diskuse, což se ale neprojevilo ve zkvalitnění politického zázemí. Nadále platí, že na obecné úrovni je česká zahraniční politika málo předvídatelná a srozumitelná pro veřejnost i pro mezinárodní partnery a zůstává spíše reaktivní a defenzivní, přičemž dochází k dalšímu zhoršování obecného politického kontextu tvorby zahraniční politiky.

Knihu lze zakoupit v našem eshopu - zde.

ČÁST I: TVORBA A KONTEXT ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY
Kapitola 1
Politický kontext tvorby české zahraniční politiky (Michal Kořan)

ČÁST II: EVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY
Kapitola 2
Evropský rozměr české zahraniční politiky (Jan Kovář a Zdeněk Sychra)

ČÁST III: STŘEDOEVROPSKÝ ROZMĚR ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY
Kapitola 3
Spolková republika Německo v české zahraniční politice (Jana Urbanovská)

Kapitola 4
Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice (Michal Kořan a Vít Dostál)

ČÁST IV: DVOUSTRANNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY S VYBRANÝMI ZEMĚMI A REGIONY
Kapitola 5
Spojené státy americké v české zahraniční politice (Jakub El-Ahmadieh)

Kapitola 6
Rusko v české zahraniční politice (Lukáš Tichý)

Kapitola 7
Státy Východního partnerství v české zahraniční politice (Karel Svoboda)

Kapitola 8
Balkánský rozměr české zahraniční politiky (Tomáš Dopita)

Kapitola 9
Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice (Marek Čejka, Michaela Ježová a Bronislav Bechyňský)

Kapitola 10
Francie v české zahraniční politice (Eliška Tomalová)

Kapitola 11
Dálný východ v české zahraniční politice (Rudolf Fürst)

Kapitola 12
Subsaharská Afrika v české zahraniční politice (Kateřina Ženková Rudincová)

Kapitola 13
Latinská Amerika v české zahraniční politice (Martin Hrabálek)

ČÁST V: MULTILATERÁLNÍ VZTAHY A OSTATNÍ TEMATICKÉ OBLASTI ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY
Kapitola 14
Multilaterální rozměr české zahraniční politiky (Jan Blažek)

Kapitola 15
Hospodářský rozměr české zahraniční politiky (Štěpánka Zemanová a Miroslav Machoň)

Kapitola 16
Energetika ve vnějších vztazích České republiky (Lukáš Tichý)

Kapitola 17

Rozvojový rozměr české zahraniční politiky (Jan Werner a Ondřej Horký-Hlucháň)

Kapitola 18
Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky (Veronika Bílková)

Kapitola 19
Kulturní rozměr české zahraniční politiky (Jana Peterková a Eliška Tomalová)