17/02/2017 This content is not up to date

Energetické vztahy mezi EU a Ruskem v kontextu liberalizačního diskurzu

Nový článek Lukáše Tichého zaměřený na energetické vztahy EU a Ruska vychází v Politologické revue (2/2016)!

Rozdílné postavení Evropské unie (EU) a Ruska v globálním řetězci energetických vazeb, které oba aktéry přivedlo do stavu vzájemné závislosti, ale také geografi cká blízkost a společná historie zapříčinily, že energetická otázka představuje jedno z nejvíce skloňovaných a diskutovaných témat současných vztahů mezi EU a jejím největším východním sousedem Ruskou federací (RF). Ačkoliv se diskuze EU a Ruska o energetické bezpečnosti nezaměřuje jen na dodávky ropy a plynu z východu, jsou energetické vztahy v centru vzájemné pozornosti. Zároveň působení Ruské federace v evropské energetické bezpečnosti není tématem novým a EU se jím kontinuálně zabývá minimálně od začátku 90. let minulého století...

Článek naleznete v Politologické revue 2/2016. Jeho plná verze je dostupná zde.