07/11/2005 This content is not up to date

Evropská integrace a demokracie

Evropská integrace a demokracie: shoda o demokratickém deficitu a spory o jeho nevyhnutelnosti. Ačkoliv je možné zaznamenat názory, podle kterých má politický systém EU dostatečně demokratický charakter, celkově převažuje přesvědčení o tom, že EU se v oblasti demokracie vyznačuje určitými nedostatky a tedy demokratickým deficitem.

Úvahy o úrovni demokracie v EU se zpravidla zaměřují na jednu či několik z následujících čtyř rovin politického systému EU: (1) dělbu moci, (2) veřejnou kontrolu a (3) veřejnou účast jako tři roviny rozhodovacího procesu v EU a také na (4) cíle a politiku EU. V tomto shrnutí uvedených pohledů na současný stav demokracie v EU tedy postupně probíráme tyto pohledy podle toho, na kterou ze zmíněných čtyř rovin se zaměřují.

Pdf ke stažení (858 kB, CZ)