22/05/2017 This content is not up to date

Gratulujeme - Michal Kořan zástupcem výkonného ředitele v Aspen Institute

Michal Kořan, odborník na českou zahraniční, evropskou a bezpečnostní politiku a politiku středoevropských států, nastupuje na pozici zástupce výkonného ředitele v mezinárodní instituci Aspen Institute Central Europe. 

Rádi bychom Dr. Kořanovi poděkovali za jeho dlouholeté (12 let) úspěšné působení v Ústavu mezinárodních vztahů a popřáli mu mnoho štěstí na jeho novém působišti. Těšíme se na další spolupráci.

Zaměstnání

2004 – květen 2017 Výzkumný pracovník ÚMV

2013 - 2016: Zástupce ředitele, Ústav mezinárodních vztahů, Praha

2009 - 2013: Vedoucí výzkumného oddělení, Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV), Praha

2009 - dosud: Odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU Brno

Vzdělání

2004 - 2008: Fakulta sociálních studií, MU Brno, katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií, postgraduální studium oboru "Mezinárodní vztahy", disertační práce: Pragmatismus a vědecký realismus jako možné filosofie vědy pro výzkum mezinárodních vztahů (obhájeno leden, 2008)

2002 - 2004: Fakulta sociálních studií, MU Brno, katedra politologie, prezenční magisterské studium obor "politologie", diplomová práce: Foreign Policy Analysis: problematika vztahu aktér – prostředí (obhájeno červen, 2004)

1998 - 2002: Fakulta sociálních studií a Filosofická fakulta, MU Brno prezenční bakalářské studium oboru "historie – politologie".

Vybrané projekty

Think Visegrad. Národní spolukoordinátor.

2013–2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí/International Security Environment: Scenarios. Grantový projekt TAČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.

Hlavní autor analýzy projektu Think Visegrad: V4 and Germany. Spoluautoři: A.Hettyey, K.Poplawski, V.Biľčík.

2014–2016: Česká zahraniční politika a post-západní globální řád/Czech Foreign Policy and the Post-Western Global Order. Grant GAČR č. GA14-27496S, hlavní řešitel.

2014: Bezpečnost, obrana a zbrojařský průmysl – spolupráce mezi Českou republikou a Polskem: Potenciál, limity a regionální aspekty. Grant Česko-polského/polsko-českého fóra, hlavní řešitel.

Více zde.