Institucionální a právní aspekty evropské integrace

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal prezentaci monotematického čísla časopisu Mezinárodní vztahy "Institucionální a právní aspekty evropské integrace". Od vstupu ČR do EU prošla Unie několika zátěžovými zkouškami mimořádného dosahu. Cestu z krize nakonec EU hledá skrze mezivládní spolupráci v ruku v ruce s prohlubováním integrace zejména v rámci eurozóny. Monotematické číslo zkoumá příčiny a důsledky současných proměn institucionálního a právního rámce evropské integrace. Kromě textů zabývajících se obecnými aspekty post-lisabonské a post-krizové Evropské unie naleznete v monotematickém čísle i empirické práce věnující se partikulárním otázkám fungování unijních institucí a právních nástrojů.

26. 1. 2015 (14:00)

This content is not up to date Zrcadlový sál, Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha 1

Více informací o časopisu naleznete zde.

Program konference:

13:30 - 14:00 Registrace

14:00 - 14:10 Zahájení

 • Vít Beneš, šéfredaktor Mezinárodních vztahů

14:10 - 15:25 Panel I

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dvJM5J1P_5I[/youtube]

 • Moderátor: Tomáš Weiss, hostující redaktor Mezinárodních vztahů
 • Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika EU a její dopady na politický systém
  Vojtěch Belling, ředitel, odbor EU a mezinárodních organizací, Česká národní banka
 • Vymáhání pravidel v rozšířené, postlisabonské a postkrizové EU: Směrem ke vnitrounijní kondicionalitě?
  Ivo Šlosarčík, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, UK
 • Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie
  Hubert Smekal
  , Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, MU

15:25 - 15:45 Coffee break

15:45 - 17:00 Panel II

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jjt0huGWMWI[/youtube]

 • Moderátor: Jan Karlas, předseda redakční rady Mezinárodních vztahů
 • Jmenovité hlasování v Evropském parlamentu
  Ondřej Mocek
  , Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, MU
 • Dobrí partneri robia dobré vzťahy: Vnímanie nových členských štátov EÚ
  Matúš Mišík
  , Katedra politologie, Univerzita Komenského v Bratislavě
 • Analýza složení evropských výborů českého parlamentu
  Jan Němec
  , Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Parlamentní institut Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  Martin Kuta
  , Parlamentní institut Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Program v PDF ke stažení zde.

Na konferenci bylo představeno pět ze šesti článků monotematického čísla MV. Vystupující se věnovali dopadu krize na způsob vládnutí v Evropské unii, vymáhání pravidel napříč evropskými politikami a pronikání ochrany lidských práv do agendy. Zaměřili se i na dílčí otázky fungování Evropského parlamentu (podmínky použití jmenovitého hlasování) a vnímání „nových“ členských států. Kromě článků publikovaných v monotematickém čísle byla prezentována studie na téma složení evropských výborů parlamentu ČR.