07/01/2014 This content is not up to date

Jednání odborníků z ÚMV a ARENA podpořeno z Fondu pro bilaterální spolupráci

Z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 bylo podpořeno mezinárodní pracovní jednání odborníků z Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i., které se uskutečnilo 7. - 9. 1. 2014 v partnerské instituci ARENA Centre for European Studies, University of Oslo.

Obě pracoviště již v minulosti vzájemně spolupracovala na bázi bilaterální kooperace v rámci Evropského projektu LISBOAN (Erasmus Academic Network funded with support from the EU’s Lifelong Learning Programme – viz http://www.lisboan.net/12262.html). Pracovní jednání na půdě špičkového pracoviště v Oslu je stěžejní pro další spolupráci mezi vědeckými týmy z ARENA a Ústavu mezinárodních vztahů, zejména v oblasti výzkumu, jež přináší nový pohled na diferencování integrace v Evropě a jeho důsledky pro legitimitu vládnutí v Evropě a to formou analytických metod. Účastníci se zaměří především na zhodnocení, revizi a shrnutí dosavadních poznatků a dále stanoví nejvhodnější strategii další spolupráce na bilaterální úrovni. Výstupem bude samotné pracovní jednání, ale i tzv. policy papers, tedy doporučení pro zahraničně-politickou praxi, a expertní diskuse. Podněty vzešlé z tohoto jednání budou účastníci reflektovat ve své vědecké i pedagogické činnosti a publikačních výstupech v odborných periodicích, které zahrnují nejen Českou republiku, ale i Norské království a další země. Výstupy i dokumentace k jednání budou zveřejněny po uskutečnění akce.

„Podpořeno z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014“