24/07/2017 This content is not up to date

Již brzy! Nové Centrum energetické politiky

Dne 5. 9. 2017 představí výzkumný pracovník ÚMV Lukáš Tichý společně se svými kolegy Centrum energetické politiky. Srdečně Vás zveme! Pozvánku naleznete zde.

Primárním cílem CEP je průběžně monitorovat a analyzovat vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. V rámci těchto vnějších energetických vztahů EU, se CEP zároveň zaměří na identifikaci hlavních energetických otázek, které přispívají či naopak brání rozvoji vzájemné energetické spolupráce.

CEP se dále zaměří na monitorování a analýzu problematiky vnitřní dimenze energetické politiky a bezpečnosti Evropské unie a zvolených regionů.

Činnost centra by měla být realizována ve třech rovinách:

- v rovině analytické, kde se činnost zaměří na realizaci výzkumných zpráv, analýz, paperů atd.

- v rovině mediální, kde se činnost zaměří na výstupy v médiích a publikaci krátkých analýz tzv. Energy News, ale i odborných konzultací.

- v rovině vědecko-výzkumné, kde se činnost zaměří na publikování vědeckých článků, monografií, ale i pořádání konferencí.

V teoretické rovině bude činnost CEP založena na teoretickém pluralismu, který počítá s využitým široké škály teorií mezinárodních vztahů, zejména s (neo)realismem, (neo)liberalismem, racionalismem, konstruktivismem, Kodaňskou školou, (neo)marxismem apod., ale také teorií evropské integrace. Zároveň Centrum energetické politiky počítá s využitím a dalším rozpracováním teoretických konceptů, jako jsou například „energetická bezpečnost“, „energetická politika“, „diskurz“, „aktérství EU“, „národní zájem“ apod. ve vztahu k energetice.

V rovině metodologické bude podobně činnost CEP založena na pluralismu, který počítá s využitím vícero metod, zejm. analýzy, případové studie, komparativní případové studie, diskurzivní analýzy apod.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7ya_yEUzcSw[/youtube]

Pro nové Centrum energetické politiky hledáme stážistu či stážistku pro dlouhodobou spolupráci. Více info zde.