Announcing the Winter Semester program of the IIR Critical Studies Seminar

Kongres Praha 2015

Dovolte nám pozvat Vás na VI. Kongres České společnosti pro politické vědy (ČSPV), který se uskuteční ve dnech 9. - 11. 9. 2015 v Praze v prostorách Univerzity Karlovy. Na kongresu mimo jiných vystoupí Jan Daniel a Benjamin Tallis z Centra evropské bezpečnosti ÚMV nebo Jan Blažek, interní doktorand ÚMV a Metropolitní univerzity Praha. V rámci kongresu bude propagováno i nakladatelství ÚMV a prezentována periodika ÚMV.

9. 9. 2015 (13:00)

This content is not up to date Univerzita Karlova

Více informací o kongresu a jeho program naleznete zde.

ČSPV při přípravě Kongresu navázala spolupráci s českými recenzovanými časopisy, čímž se otevírá účastníkům Kongresu možnost publikovat jejich kongresové příspěvky ve speciálních a/nebo normálních číslech časopisů: Politologická revue, Acta Politologica, Annual of Language & Politics and Politics of Identity (ALPPI), Politics in Central Europe, Politologický časopis, Mezinárodní vztahy, Central European Journal of International and Security Studies. Tyto časopisy jsou zařazeny v různých databázích včetně např. databáze SCOPUS či ERIH.

Registrace na kongres:

Registrace na kongres byla ukončena. Kongres je otevřen i neregistrovaným zájemcům, avšak bez nároku na hrazení stravy a na kongresové materiály.
V případě dotazů či zájmu zúčastnit se kongresu i přes ukončenou registraci kontaktujte Aleše Karmazina - tajemníka ČSPV: ales.karmazin@fsv.cuni.cz.

Expertise to impact

Subscribe