Kongres Praha 2015

Dovolte nám pozvat Vás na VI. Kongres České společnosti pro politické vědy (ČSPV), který se uskuteční ve dnech 9. - 11. 9. 2015 v Praze v prostorách Univerzity Karlovy. Na kongresu mimo jiných vystoupí Jan Daniel a Benjamin Tallis z Centra evropské bezpečnosti ÚMV nebo Jan Blažek, interní doktorand ÚMV a Metropolitní univerzity Praha. V rámci kongresu bude propagováno i nakladatelství ÚMV a prezentována periodika ÚMV.

9. 9. 2015 (13:00)

Tento obsah není aktuální Univerzita Karlova

Více informací o kongresu a jeho program naleznete zde.

ČSPV při přípravě Kongresu navázala spolupráci s českými recenzovanými časopisy, čímž se otevírá účastníkům Kongresu možnost publikovat jejich kongresové příspěvky ve speciálních a/nebo normálních číslech časopisů: Politologická revue, Acta Politologica, Annual of Language & Politics and Politics of Identity (ALPPI), Politics in Central Europe, Politologický časopis, Mezinárodní vztahy, Central European Journal of International and Security Studies. Tyto časopisy jsou zařazeny v různých databázích včetně např. databáze SCOPUS či ERIH.

Registrace na kongres:

Registrace na kongres byla ukončena. Kongres je otevřen i neregistrovaným zájemcům, avšak bez nároku na hrazení stravy a na kongresové materiály.
V případě dotazů či zájmu zúčastnit se kongresu i přes ukončenou registraci kontaktujte Aleše Karmazina - tajemníka ČSPV: ales.karmazin@fsv.cuni.cz.