21/06/2016 This content is not up to date

Mezi náboženstvím a politikou

Představují instituce Evropské unie ztělesnění sekularismu? Je současný politický řád EU v rozporu s konzervativní doktrínou největší náboženské instituce? Nebo jsou obě instituce ve vzájemné legitimizaci? Jakou roli sehrává  náboženství při integraci přistěhovalců? Těmito otázkami otevírají Petr Kratochvíl spolu s Tomášem Doležalem kapitolu "Politické vztahy EU a katolické církve"  a Pavel Barša kapitolu "Je Islám slučitelný s demokracií?" v nové knize "Mezi náboženstvím a politikou". 

Nová kniha je věnována aktuálním diskuzím jednoho z nejkontroverznějších témat současné doby - vztahu mezi náboženstvím a politikou. Na vzniku knihy se podílel kolektiv autorů sestávající se z filosofů, sociologů, politologů, historiků a mimo jiné i Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, či Pavel Barša, výzkumný pracovník ÚMV v Praze. Editoři jsou Milan Hanyš a Johann P. Arnason.

Petr Kratochvíl

Ředitel ÚMV. Profesní zaměření - teorie mezinárodních vztahů, institucionální reforma a rozšiřování EU, vztah náboženství a politiky, česká zahraniční politika, ruská zahraniční politika.

Pavel Barša

Výzkumný pracovník ÚMV, profesor politické vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Profesní zaměření - přistěhovalecké politiky a multikulturalismus v západních zemích, islám v západní Evropě, blízkovýchodní (izraelsko-palestinský) konflikt a americká zahraniční politika.