Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika"

Již šestým rokem organizuje Ústav mezinárodních vztahů veleúspěšnou konferenci „Mezinárodní sympozium: Česká zahraniční politika“, která se tradičně koná v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Historie této jedinečné akce sahá do roku 2009, kdy vůbec poprvé došlo k představení české zahraniční politiky napříč odbornou a veřejnou společností, avšak v trochu jiném, doposud nevídaném formátu. VI. Mezinárodní sympozium se uskuteční ve dnech 19.-20.11.2014.

19. 11. 2010 (10:00)

This content is not up to date Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha 1

Hlavním důvodem vzniku projektu byl především výrazný deficit o povědomí a diskuzi o české zahraniční politice. Tento fakt rovněž přispěl k tomu, že si sympozium vytyčilo hned několik hlavních cílů.
Prvním a stěžejním cílem se stalo představování politiky na poli společensko-vědních oborů a výměna zkušeností a poznatků. Dalším neméně důležitým cílem se stala podpora interakce odborníků s tvůrci české zahraniční politiky.
Sympozium mimo jiné nabízí ojediněle rozsáhlý, odborný a vysoce strukturovaný dialog. Díky tomu se stalo sympozium jednou z nejvyhledávanějších akcí, což dokládá početná účast nejen domácích, ale i zahraničních odborníků a hostů z řad veřejné, ale i soukromé sféry. Na sympoziu každoročně vystupují představitelé domácí politické elitydále a přední zástupci české i zahraniční diplomacie.

Sympozium je již tradičně rozděleno do dvou dnů. Každý den je poté rozdělen do několika bloků. Vše je pak založeno na třech základních pilířích.
1. pilířem je tzv. otevřená diskuze mezi odborníky a tvůrci české zahraniční politiky. Cílem této diskuze je informovat o realizovaných krocích, o aktuálním dění či o připravovaných programech.
2. pilířem je panelová diskuze, která probíhá o prioritních tématech české zahraniční politiky.
3. pilířem jsou plenární zasedání sympozie, kde se jedná o aktuálním zvoleném tématu.

Proto, aby bylo sympozium stále atraktivním a aktuálním projektem, věnují organizátoři každoročně specifickou pozornost výběru jeho podtitulu. V minulosti patřily mezi nejvýznamnější podtituly sympozia například: „Na prahu třetí dekády samostatné české zahraniční politiky“ či „Demokracie a demokratizace“.

Program sympozia nabízí jak témata politická, tak i ekonomická. Mezi nejzajímavější témata v rámci sympozia patřila například: „Oblasti rozvoje českého exportu“, „Záchrana Eura a budoucí důsledky pro EU: Cesta ke spáse nebo k záhubě“, „Evropská
integrace a zájmy ČR“, „Energetická bezpečnost“ či „Mezi spoluprací a nezájmem: Soužití výzkumné a výkonné složky české zahraniční politiky“.

Mezinárodní sympozia "česká zahraniční politika" si vybudovala silné postavení jakao jedna z nejprestižnějších a nejrozsáhlejších akcí věnovaných české zahraniční politice. Díky účasti zahraničních odborníků se prohlubuje mezinárodní charakter a prezentace české zahraniční politiky.

Minulé ročníky Sympozia

V. Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika“

V. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“ nesl název Demokracie a demokratizace. Mezi vystupujícími byl například Jiří Schneider, Petr Kratochvíl nebo Vít Dostál. Mezi hlavními tématy byly: zahraniční politika v českém politickém procesu, oblasti rozvoje českého exportu či soužití výzkumné a výkonné složky české zahraniční politiky.

IV. Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika"

IV.ročník Mezinárodního sympozia „Česká zahraniční politia" byl zaměřen na události na Blzkém východě, optimalizace a další vývoj sítě zastupitelských úřadů v ČR a v zahraničí nebo zahraniční politika jako kulturní systém: možnosti transdisciplinárního kvalitativního výzkumu zahraniční politiky. Mezi vystupujícími byl například Luděk Sefzig, jiří Kuděla či Jiří Georgiev.

III. Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika"

III.Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika" mělo na programu řešení otázkek týkající se bezpečnostního rozměru české zahraniční politiky, nové centrality Německa a Česko-Německých vztahů či nedávný vývoj na Středním východě a v Severní Africe. Mezi vystupujícími byli například H. E. Cihad Erginay, Ansgar Belke nebo Petr Binhack.

II. Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika"

II.Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika" bylo zaměřeno například na českou zahraninčí politiku v mezinárodním kontextu, energetickou bezpečnost nebo na bezpečnostní výzvy. Mezi hosty byli například Rick Fawn, Karel Schwarzenberg či Petr Drulák.

I. Mezinárodní sympozium "Česká zahraniční politika" nesl podtitul Česká zahraniční potitika a její výzkum.

Auspice

Ministerstvo zahraničních věcí