Nerovnost v Evropě, nerovnost ve světě: české a slovenské rozvojové politiky na rozcestí

Ústav mezinárodních vztahů Vás srdečně zve na křest knihy Tomáše Profanta s názvem „New Donors on Postcolonial Crossroads", který proběhne v pondělí 15. dubna 2019 od 17:00 hodin v prostorách knihovny ÚMV, Nerudova 3, Praha 1. Tento křest bude doprovázet související diskuze na téma nerovnosti a rozvojové politiky s pozvanými hosty: s Peterem Weissem, velvyslancem Slovenské republiky v ČR, a Ondřejem Lánským.

15. 4. 2019 (17:00)

Ústav mezinárodních vztahů

Otázka nerovnosti je v Evropě na vzestupu, ať se v poslední dekádě dotýkala veřejných diskuzí o hospodářské krizi, krizi migrační anebo růstu populismu. Evropská nerovnost má přitom mnoho dimenzí, které se však často vyhraňují mezi protipóly globálního Severu a Jihu nebo evropského Západu a Východu. Jde přitom o spojené nádoby, v nichž se ekonomická nerovnost mísí se (sebe)vyobrazováním evropského Východu a globálního Jihu jako zaostalých příbuzných.

Jak na tyto trendy v posledních 30 letech odpověděly Česko a Slovensko jakožto východní aspiranti na povýšení do pozice globálního Severu? Nebylo onou odpovědí přijmutí vize sebe sama jako zaostalého příbuzného, který se přiblíží svému vyspělému protipólu jedině tím, že stejnou vizi uplatní na ještě méně šťastné regiony globálního Jihu? A nepřivedlo to obě společnosti na rozcestí mezi evropským Severem a globálním Jihem, které ilustrovala jejich reakce na migrační krizi a její řešení?

Podle nově vydané knihy Tomáše Profanta New Donors on Postcolonial Crossroads právě rozvojové politiky obou států poskytují zrcadlo jejich postkomunistického vývoje, jenž umožňuje otevřít prostor pro takové otázky. A to ve chvíli, kdy je spor o společnou migrační politiku EU opět v západních očích izoloval na „populistickém“ Východě, zatímco oba státy vyslyšely volání po vzájemné solidaritě pouze tím, že vlastní rozvojovou pomoc změnily na nástroj řešení migrace v místě jejího takzvaného zdroje na „zaostalém“ Jihu.

Křest knihy doprovodí diskuze na uvedené otázky s našimi hosty.