Nic jiného než trh? Co zbude z evropské integrace po krizi eura?

Ve středu, 20. června 2012, proběhlo v budově Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1, diskusní setkaní.

20. 6. 2012 (9:30)

This content is not up to date ÚMV

Finanční a hospodářská krize natrvalo změnila Evropskou unii. Viděno prizmatem těchto změn, narůstá dojem, že se veškerá integrace zcela zkoncentrovala na oblast hospodářskou. Německo a Česká republika zastávají rozdílné postoje ke zvládnutí krize eura. Ale v obou zemích roste kritika na adresu jejich vlád a postoj politiky k evropské problematice se stává podnětem k vnitropolitickým diskusím.
Kam míří Evropa? Stává se EU stále a stále více hospodářským spojenectvím silných, kteří ostatním členům diktují podmínky pro další integraci? A co Evropa občanů?

Referující:

Georg Milbradt, bývalý ministerský předseda Svobodného státu Sasko
Pavel Mertlík, bývalý ministr financí České republiky

Moderování se ujal Martin Ehl, Hospodářské noviny.

Setkání se konalo za spolupráce s Německou společností pro zahraniční politiku (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP).
Za financování akce děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti.

Pracovní jazyk:

Diskuse byla simultánně tlumočena - z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny.

Auspice

DGAP