22/05/2018 This content is not up to date

Novým ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů se stal Ondřej Ditrych

Novým ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, přední výzkumné instituce fungující již od roku 1957, se stal PhDr. Ondřej Ditrych MPhil. Ph.D.

Dr. Ditrych vystudoval mezinárodní vztahy na University of Cambridge (MPhil.) a na Fakultě sociálních věd UK (Ph.D), kde dosud působí jako akademický pracovník a do svého nástupu na ÚMV zde koordinoval činnost výzkumného centra D.CENT Karl Deutsch Centre for International Political and Social Research. Neocenitelné praktické zkušenosti získal jako výzkumný pracovník Belfer Center, Harvard University (díky Fulbrightovu stipendiu), hostující výzkumník na CERI, Sciences Po v Paříži a na Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně, a také jako přidružený výzkumný pracovník Institutu strategických studií při Evropské unii (EUISS) a analytik v NATO SHAPE.

Ve svém současném výzkumu se zabývá především terorismem a revolučním násilím v globální politice, NATO a evropskou bezpečností, etnopolitickými konflikty v postovětském prostoru a globálními trendy a jejich předpověďmi.

Dr. Ditrych je autorem více než čtyř desítek odborných článků, monografií a knižních kapitol. Jeho stati byly publikovány v předních impaktovaných časopisech v oboru mezinárodních vztahů a jeho poslední kniha, Tracing the Discourses of Terrorism: Identity, Genealogy and State, byla vydána prestižním nakladatelstvím Palgrave Macmillan (2014). Podílel se na řešení řady domácích i zahraničních grantů a vypracování odborných analýz pro MZV, EEAS nebo Evropský parlament. V současné době je mj. vedoucím řešitelem projektu PRIMUS 17/HUM/24 Hybridní revoluční aktéři v globální politice (2018-) a seniorním výzkumníkem mezioborového univerzitního centra excelence UNCE Násilí, trauma a spravedlnost (2018-). Kompletní životopis je k nahlédnutí zde.

Mezi hlavní aktivity ÚMV patří základní a aplikovaný výzkum, publikační činnost, organizování odborných akcí jako jsou semináře či konference, spolupráce s řadou prestižních institucí, služby veřejné knihovny a v neposlední řadě vzdělávací činnost ve formě stáží a programu doktorského studia. Ústav mezinárodních vztahů se snaží naplňovat cíle, mezi něž patří: zajišťování špičkového akademického výzkumu, napomáhání při formování a realizaci české zahraniční politiky a zvyšování povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi širší veřejností.