11/07/2018 This content is not up to date

Novým ředitelem výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů se stal Emil Aslan

Novým ředitelem výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů se stal Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.

Doc. Aslan je absolventem oborů Mezinárodní vztahy (Mgr. & Ph.D.) na Institutu politologických studií FSV UK a právo (Mgr.) na Humanitárním institutu Sankt-petěrburské státní polytechnické univerzity. Díky stipendiu od Fulbrightovy komise absolvoval v letech 2006-2007 roční výzkumný pobyt na Kennedy School of Government, Harvard University.

Jeho současný výzkum se pohybuje na pomezí politologie, sociologie a mezinárodních vztahů: věnuje se zejména teorii a praxi iregulérních a asymetrických konfliktů s akcentem na mikrodynamiku násilí. Teritoriálně se zaměřuje zejména na postsovětský prostor, vztahově rovněž na Turecko a Írán.

Publikoval šest anglojazyčných monografií (vydaných Palgrave Macmillan, Strategic Studies Institute/US Army War College, American Foreign Policy Council aj.); kolem 35 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech, vč. předních v oboru politologie (World Politics, International Security), bezpečnostních studií (Terrorism and Political Violence, Journal of Strategic Studies), areálových studií (Post-Soviet Affairs, Europe-Asia Studies, Middle East Policy, Third World Quarterly, Problems of Post-Communism), etnických a migračních studií (Journal of Ethnic and Migration Studies, Ethnicities); a desítky dalších recenzovaných článků a monografií.