11/02/2015 This content is not up to date

Prohlubování integrace - shrnutí a doporučení

Dne 4. 12. 2014 se na jednání s názvem Prohlubování integrace eurozóny a diferencovaná integrace sešli zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, sociálních partnerů a reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. Připomeňte si tuto debatu prostřednictvím shrnutí a doporučení vyplývajících z diskuse u kulatého stolu, který se konal v rámci Národního konventu o EU.