20/07/2016

Nová kniha: Proměny konceptu humanitární intervence

Intervenovat vojensky v případě výjimečného humanitárního utrpení? Pokud ano, za jakých podmínek? A jak se měnil přístup klíčových vládních a nevládních aktérů? Odpovědi na tyto otázky a další naleznete v nové knize Šárky Kolmašové - Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi .

Kniha Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi je první komplexní prací o problematice humanitárních intervencí vydanou v České republice. Seznamuje čtenáře s poměrně komplikovaným konceptem, jenž je provázen celou řadou morálních, právních i politických dilemat. Tou nejobecnější otázkou je: Intervenovat vojensky v případě výjimečného humanitárního utrpení?, a pokud ano: Za jakých podmínek? Na rozdíl od většiny zahraničních studií na toto téma si kniha neklade normativní cíle ani neřeší přijatelnost konceptu humanitární intervence jako takovou. Sleduje měnící se přístupy klíčových vládních i nevládních aktérů mezinárodního prostředí (v rámci OSN, NATO, regionálních mezivládních organizací, a samozřejmě konkrétních států, dále nevládních organizací, světových médií a konečně odborníků) v kontextu čtyř vybraných krizí, jež vyvolaly intenzivní debaty právě o legitimitě a potřebnosti konceptu humanitární intervence. V konečném důsledku tak kniha „mapuje“, zda se vyvíjí nová mezinárodní norma, což by znamenalo většinové přijetí konceptu. Zvláště na pozadí debat o posledním případu intervence NATO v Libyi je tato otázka velmi relevantní. Můžeme mluvit o nové doktríně a naplnění ideálu humanitární intervence v praxi? Kontroverze doprovázející zásah NATO ukazují, že tomu tak není, a koncept zůstává nadále rozporuplným. Poněkud paradoxně spíše více než kdy dříve.

Ani obecná mezinárodní podpora širší koncepce Odpovědnosti za ochranu (R2P) neznamená potvrzení vojenských intervencí jako standardní reakce na systematické a rozsáhlé násilí. Největší posuny lze zaznamenat v rovině nevládního diskurzu, kdy zvláště v posledních letech vznikají globální platformy prosazující důraznější intervence v konkrétních krizích. Jejich aktivity jsou poměrně úspěšné ve smyslu větší viditelnosti konceptu R2P, nepřinášejí však širší mezinárodní konsenzus ohledně humanitární intervence.

OBSAH:

 

I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: ŽIVOTNÍ CYKLUS SOCIÁLNÍCH NOREM

II. VÝVOJ „NORMY“ HUMANITÁRNÍ INTERVENCE

III. VÝZNAM KONCEPTU HUMANITÁRNÍ INTERVENCE A R2P

O AUTORCE:

 

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D., je zástupkyní vedoucího katedry International Relations and European Studies Metropolitní univerzity Praha a současně přednášející v oborech mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia. Kromě přednáškové činnosti se věnuje výzkumu humanitárních vojenských intervencí, politice lidských práv a koncepci Odpovědnosti za ochranu v kontextu vývoje mezinárodních norem a institucí. Je autorkou řady odborných článků a kapitol v knihách včetně tří vydání analytických studií Česká zahraniční politika: Analýza ÚMV (2011–2013), v nichž se věnovala multilaterální oblasti. V minulosti se podílela na řešení několika výzkumných projektů (GA ČR, TA ČR) včetně grantu EU OPVK pro vytvoření sítě pro výzkum mimoevropských oblastí. Společně s Petrem Drulákem editovala publikaci Non-Western Reflection on Politics (2013) a je spoluautorkou knihy Česká republika v mezinárodních organizacích: mezi teorií a praxí (2015).

MOŽNOSTI ZAKOUPENÍ:

 

CENA v e-shopu ÚMV: 150,-Kč
CENA v knihkupectví: 230,-Kč

 

Order

Nová kniha: Proměny konceptu humanitární intervence

Pokud objednáváte více titulů, napište je do poznámky níže (plus počet kusů), nebo vyplňte kontaktní formuláře u vybraných titulů. Následně Vám zašleme mailem fakturu s platebními údaji.

150 CZK