12/05/2015 This content is not up to date

Rusko a Evropa 2013

Lukáš Tichý je autorem kapitoly s názvem "Komparace cílů energetické politiky EU a Ruska", která vyšla v monografii editorů Václava Vebera a Pavly Štorkové (eds.): Rusko a Evropa 2013. K 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa. Nakladatelem této výroční publikace je Univerzita Pardubice.

"Kniha přináší aktuální pohled na nejnovější dějiny Ruska a Evropské unie a podobně jako kniha T.G. Masaryka zachycuje současnost ruských reálií s výhledem do budoucnosti.V roce 2013 to bylo 100 let, kdy v německé Jeně v roce 1913 vyšla dvoudílná práce profesora pražské Univerzity Karlovy T. G. Masaryka Rusko a Evropa. Vyšla německy a hned po svém zveřejnění vyvolala velkou pozornost. Stala se nejrecenzovanější českou vědeckou knihou ve světě vědy v první polovině 20. století. Její význam i nadčasovost je podtržena i tím, že stále vychází v nových vydáních. Publikace Rusko a Evropa 2013 vznikla ve snaze získat aktuální pohled na nejnovější dějiny Ruska a Evropské unie a podobně jako Tomáš Garrigue Masaryk zachytit současnost ruských reálií s výhledem do budoucnosti. Publikace je rozčleněna do tří tematických částí, do kterých svými studiemi přispěla devítičlenná skupina historiků a politologů."

Více informací o publikaci naleznete zde.

Preprint kapitoly Lukáše Tichého naleznete zde.