24/11/2016 This content is not up to date

Staňte se čtenářem knihovny ÚMV!

Navštivte nás a stantě se čtenáři knihovny UMV!

Knihovna UMV má unikátní výběr literatury zaměřené na mezinárodní vztahy a přidružené obory.

Otevírací doba knihovny:

úterý 10:00 -16:00
středa 10:00 - 18:00
čtvrtek 10:00 - 16:00

Online katalog