17/04/2013 This content is not up to date

Studie P. Druláka: Česko v EU a ve světě

Studie pracovní skupiny zabývající se rolí ČR v EU a ve světě v projektu Česko hledá budoucnost.

Více informací o projektu a celou studii Petra Druláka si můžete přečíst zde.