29/11/2016 This content is not up to date

TÉMA MP: Americké volby změní nejen USA

Vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách zaskočilo téměř celý svět. Autoři mezinárodní politiky se volbami v USA zabývali jak v rámci prezentace politik obou kandidátů, tak i analýzou očekávaných důsledků. Přestože Trump v zahraniční politice působil prozatím jako značně nekonzistentní a chaotický, díky následujícím textům si už můžeme začít dělat obrázek, jaký charakter bude jeho politika mít.

První text týkající se letošních voleb v USA vyšel v Mezinárodní politice již v květnu. Luboš Fendrych v anglicky psaném článku zhodnotil oba kandidáty podle jejich přínosu pro české zájmy.

Genderovou optikou se naopak na kampaň a politiku Trumpa a Clintonové podívala interní doktorandka ÚMV Míla O’Sullivan.

Evropští populisté se rádi s Trumpem srovnávají. "Zatímco on však postavil svoji kampaň na heslu 'Vraťme Americe její velikost', žádný z evropských nacionalistů nepřišel s plánem, jak vrátit velikost Evropě," všímá si v komentáři expert ÚMV Vít Beneš.

Profily lidí, kteří budou řídit Trumpovu blízkovýchodní politiku představil pro čtenáře Mezinárodní politiky Marek Čejka.

Příčiny porážky Hillary Clintonové zanalyzoval v anglicky psaném textu stážista ÚMV Vojtěch Jirásek.

"Trumpova volební strategie byla unikátní a je téměř jisté, že změnila zažitá pravidla pro vytváření politických kampaní," píše ve svém článku Marek Chytráček.

Jaký bude pod Trumpem vztah USA - NATO se pokusil nastínit další z autorů Tématu MP.

Trump ovliňuje politiku nejen v USA. Na jeho postojích je závislá i pozice Izraele vůči nepřátelům i OSN. Nyní však Trumpova podpora nemusí být pro zemi přínosem, píše ve svém textu Vojtěch Srnka.

V závěrečném textu tohoto Tématu MP zanalyzoval Jan Hornát sentimenty Trumpových voličů a podrobně popsal cestu, po které se bude zahraniční politika USA v následujících letech pravděpodobně ubírat.