19/05/2016 This content is not up to date

Umění, mystika a politické jednání

Petr Drulák a nakladatelství Novela bohemica si vás dovolují pozvat na uvedení knihy Umění, mystika a politické jednání. Roli patronů přijali Václav Bělohradský z Univerzity v Terstu a Pavel Barša z Ústavu mezinárodních vztahů.

Politika by se podle Petra Druláka měla co možná nejvíce držet zásad rozumného jednání. Bez nich nelze vést debaty, uzavírat dohody či vytvářet realistická očekávání. Společenství však vzniká a udržuje se také díky emocím a dalším prvkům, které se vymykají čistě rozumovému pohledu. Pokusy o důslednou racionalizaci politiky, typické jak pro liberály, tak například také pro komunisty, často zapomínají, že chvályhodná tendence k racionalitě politiky stojí na základech, které s racionalitou nemají nic společného. Umění a mystika dokážou tyto základy zprostředkovat lépe než čistě rozumové analýzy. Eseje v knize Umění, mystika a politické jednání hledají plnější obraz politiky chráněný před slepotou rozumu a výrazně se opírají o literární díla autorů jako Michel Houellebecq nebo Milan Kundera. Věnují se klíčovým tématům politiky české i mezinárodní a zachycují část publicistické činnosti autora, která mnohdy vyvolává zaujatou veřejnou odezvu.

Ilustracemi knihu doprovodil Jaromír 99.

Představení knihy proběhne ve čtvrtek 26. května 2016 od 19 hodin v Literární kavárně Řetězová (Řetězová 10, Praha 1).

Pro více informací navštivte www.novelabohemica.cz.