Vědecká kavárna - ÚMV na Týdnu vědy a techniky AV ČR!

Ústav mezinárodních vztahů nabídne v rámci Týdne vědy a techniky, pořádaného Akademií věd České republiky, exkurzi po budově ústavu a bohatou nabídku přednášek. Akce se koná 9. listopadu 2016, všichni zájemci jsou vřele vítáni!

9. 11. 2016 (10:00)

This content is not up to date Ústav mezinárodních vztahů v Praze, Nerudova 3

Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let, aneb co se „skrývá“ pod ÚMV: informace o ÚMV, výzkumu, pořádaných akcích, možnostech stáže či doktorského studia.

Od 10:00 a od 12:00 proběhne prohlídka knihovny a unikátního skladu, informace o elektronických zdrojích a práce s nimi.

Součástí bude i výstava tematických publikací a historie ÚMV.

Vědecká kavárna Evropa a svět za 20 let

Přední české pracoviště v oblasti mezinárodních studií pořádá tradiční den otevřených dveří s futuristicky zaměřenou vědeckou kavárnou s názvem Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let?

Dopolední blok vám umožní si prohlédnout nejen výstavu unikátních historických dokumentů o tehdejší představě o budoucnosti mezinárodních vztahů, ale také nahlédnout do naší „kuchyně“. Prohlédnete si jedinou knihovnu svého druhu v Česku a náš unikátní sklad knihovny s více než 80 000 knihami a dokumenty z 20. a 21. století. Dozvíte se nejen o nejnovějších elektronických zdrojích a práci s nimi, ale přiblížíme vám také možnosti, jak se do života ÚMV zapojit účastí na našich akcích, absolvováním stáží či dokonce doktorským studiem.

Odpoledne můžete strávit nad šálkem fairtradové kávy či čaje u jednoho čí více přednáškových bloků naší vědecké kavárny společně s našimi výzkumníky a výzkumnicemi. Po loňském zaostření na uprchlictví a migraci se letošní kavárna podívá do budoucnosti Evropy, světa a zvláště také Blízkého východu. Bude naše planeta v roce 2036 svědkem míru a prosperity, nebo válek a katastrof? Jaké jsou nové hrozby a rizika, ale i pozitivní trendy a příležitosti a jaké scénáře jsou pravděpodobné?

13:00-14:30 Evropa

U prvního kulatého stolu „Evropa“ si poslechnete expertní názory na to, jak budou vypadat Evropa a Evropská unie za 20 let. Bude vůbec ještě Evropská unie existovat? A pokud ano, bude se vyvíjet rovnoměrně, anebo se bude podle vícerychlostního modelu štěpit na jádro a periferii? Jakou roli bude hrát stín komunismu ve střední Evropě a stane se Balkán novým „undergroundem evropské Babylonie“? I do diskuse těchto témat se budete moci zapojit třeba s naším ředitelem Petrem Kratochvílem.

Petr Kratochvíl: Evropská unie v roce 2036: Pojem z historických učebnic?

Michal Kořan: Budoucnost Evropy v tekutém světě

Rudolf Fürst: Čína v Evropě

Tomáš Dopita: 2036: Jihovýchodní Evropa jako plodný underground evropské Babylónie?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FAfet7ar4Fk[/youtube]

15:00-16:30 Svět

Blok „Svět“ se zaměří na globální dimenzi naší budoucnosti. Naše kolegyně a česká zástupkyně v Benátské komisi Veronika Bílková ho odstartuje s otázkou, jaká je budoucnost státu. Bude mít ještě v globalizovaném světě za dvě desetiletí místo? Další vědci se zaměří na ekonomický vzmach globálního Jihu, největší ekonomiky Číny a energetické velmoci Ruska a na to, zda se naopak na některých místech planety neprohloubí chudoba a decimace klimatickými změnami a přírodními katastrofami.

Veronika Bílková: Máme stát o stát? Proměny státu ve 21. století

Ondřej Horký-Hlucháň: Agenda 2030: Zase další nesplnitelné cíle globálního udržitelného rozvoje?

Tomáš Profant: 20 let posilování globálního Jihu ve světové ekonomice

Lukáš Tichý: Energetická bezpečnost a energetické vztahy s Ruskem v roce 2036

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8zt0OMBuhsk[/youtube]

17:00-18:30 Blízký Východ

Blízký východ bude hlavním tématem třetího stolu. Existuje šance, že zprávy o izraelsko-palestinském konfliktu za dvacet let budou odlišné od těch dnešních? Jak se fragmentovaná Sýrie a Libanon poperou s následky vleklé války a přílivu uprchlíků? Jaká bude cena vlády tvrdé ruky a stability v Egyptě? A co pro tento region v našem sousedství znamená stahování Spojených států amerických? Konkrétně na tuto otázku odpoví Pavel Barša.

Ondřej Ditrych: Vědci nebo věštci: Jsou spolehlivé politické předpovědi vůbec možné?

Marek Čejka: Izrael a Palestina: Co se změní?

Helena Burgrová: Egypt za 20 let: Jistoty, obavy a naděje

Jan Daniel: Sýrie a Libanon 2036: Fragmentované společnosti, fragmentované státy?

Pavel Barša: Geopolitické proměny Blízkého Východu: Kam po americké hegemonii?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5SR_MfHA3HY[/youtube]

19:00-20:00 Panel in English

Poslední stůl je určený nejen českým návštěvníkům a návštěvnicím, neboť společným jazykem bude angličtina a hlavními aktéry naši kolegové původem z Velké Británie a Maďarska. Otevřou jej jejich pohledy na budoucnost Evropy a asymetrických válek. Úvahou, zda bude v roce 2036 Rusko stále zajatcem své historie, uzavře kavárnu nový výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů a přední světový expert na Rusko Mark Galeotti.

Benjamin Tallis: Making Europe (inte-) Great Again: Recovering Europe´s Lost Future(s)

Tamás Lattmann: Asymmetric Warfare and New Type of Conflicts: Will the Classic Laws of War Still Be Applicable?

Mark Galeotti: Russia 2036: Still a Prisoner of Its History?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rIETzRU-VAo[/youtube]

Výzkumní pracovníci/-ice a oblasti jejich zájmu

EVROPA

Petr Kratochvíl

         • Česká zahraniční politika
         • Evropská integrace,
         • Institucionální reforma a rozšiřování EU
         • Ruská zahraniční politika
         • Politické vztahy v postsovětském prostoru
         • Náboženství v mezinárodních vztazích
 • Katolická církev a mezinárodní vztahy

Michal Kořan

         • Česká zahraniční, evropská a bezpečnostní politika
         • Politika středoevropských států (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko)
         • Zahraniční politika středoevropských států
         • Visegrádská spolupráce
         • Střední Evropa v kontextu evropské a světové politiky
         • Střední Evropa v transatlantických vztazích
 • Evropská zahraniční, bezpečnostní a obranná politika
 • Globální vládnutí a teorie mezinárodních vztahů

Jan Kovář

         • Evropská integrace
         • Institucionální reforma EU
         • Volby do Evropského parlamentu
         • Politické strany a evropská integrace
         • Média, politická komunikace a EU
         • Prostor svobody bezpečnosti a práva
 • Vnitřní bezpečnost EU

Tomáš Dopita

         • Bezpečnost, chápání státnosti a národnosti a evropská integrace na západním Balkánu
         • Poststrukturalistická teorie a metodologie v mezinárodních vztazích
         • Genderová rovnost a rovné příležitosti v rozvojové spolupráci a zahraniční službě

SVĚT

Veronika Bílková

         • Mezinárodní právo obecně
         • Mezinárodní humanitární právo
         • Mezinárodní trestní právo
         • Lidská práva
         • Použití síly v mezinárodních vztazích
         • Terorismusooo
 • Mezinárodní sankce

Ondřej Horký-Hlucháň

         • Globální, mezinárodní a udržitelný rozvoj, chudoba
         • Rozvoj Afriky, Asie, latinské Ameriky a východní Evropy
         • Rozvojová a humanitární pomoc, zahraniční rozvojová spolupráce
         • Globalizace a vztahy mezi globálním Severem a Jihem
         • Vztahy České republiky a EU se subsaharskou Afrikou
         • Jihoafrická republika a Madagaskar
 • Gender v rozvoji, mezinárodních vztazích a zahraniční politice

Tomáš Profant

         • Vztahy mezi globálním Jihem a Severem
         • Kolonialismus a rozvoj
         • Politická ekonomie EU

Lukáš Tichý

         • Energetická bezpečnost (Evropa, Rusko a Střední Asie)
         • Energetická bezpečnost Afriky (konflikty o zdroje, politika světových aktérů v Africe)
         • Geopolitika přepravních tras
         • Vztahy mezi EU a Ruskem
         • Bezpečnostní a strategická kultura Ruska
         • Teorie mezinárodních vztahů
 • Analýza diskurzu

Rudolf Fürst

         • Čína
         • Oblast Dálného východu
         • Česko-čínské vztahy
         • Vztahy EU-ČLR, vztahy střední a východní Evropy s ČLR
         • Postkomunistická transformace ve východní Evropě a ve východní Asii
         • Soft power ve vztazích Východu a Západu

BLÍZKÝ VÝCHOD

Ondřej Ditrych

         • Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
         • Evropská politika sousedství
         • Východní Evropa, Sahel, Kavkaz
         • Transatlantické vztahy
         • Americká zahraniční politika
         • Terorismus

Marek Čejka

         • Region Blízkého východu a Magrebu
         • Blízkovýchodní konflikty
         • Izraelská a palestinská politika
         • Sionismus
         • Arabský nacionalismus
         • Islamismus a radikální islamismus
 • Křesťanský fundamentalismus
 • Vztah náboženství a politiky (na Blízkém východě a obecně)
 • Politický a náboženský radikalismus a terorismus (na Blízkém východě a obecně)
 • Mezinárodní právo veřejné

Helena Burgrová

         • Region Blízkého východu, Egypt - bezpečnostní politika, terorismus, lidská práva
         • Kodaňská škola - sekuritizace
         • Michel Foucault – biopolitika, governmentalita, analytika moci

Jan Daniel

         • Teorie globálního bezpečnostního vládnutí a zajišťování bezpečnosti na národní a lokální úrovni
         • Blízký východ a severní Afrika (Libanon, Sýrie, Alžírsko, Sahel)
         • Ozbrojení nestátní aktéři v mezinárodní politice
         • Povstalectví a protipovstalecký boj (counterinsurgency)
         • Současné teorie mezinárodních vztahů: mezinárodní politická sociologie, kritické a post-strukturalistické přístupy

Pavel Barša

         • Přistěhovalecké politiky a multikulturalismus v západních zemích
         • Islám v západní Evropě
         • Blízkovýchodní (izraelsko-palestinský) konflikt
         • Americká zahraniční politika

PANEL IN ENGLISH

Benjamin Tallis

         • European Security
         • Borders and the Politics of Bordering
         • Critical Geopolitics and Political Geography
         • Central & East European Politics
         • Post-communism and the Politics of Transition
         • EU Foreign & Security, Neighbourhood and JHA Policy
   • Cultural Politics, particularly Architectural and Material Politics of Memory
   • Critical Pragmatism and Interpretive Research Methodology

Tamás Lattman

         • lattmann@iir.cz
         • International public law
         • International humanitarian law
         • International human rights law
         • Modern international criminal fora
         • European public law
   • European Union institutions and law

Mark Galeotti

         • Russian domestic and foreign policy
         • Russian security affairs
         • Russian and Soviet history
         • Transnational and organised crime
         • Intelligence and covert operations
         • Military and non-military security challenges

Auspice

Akademie věd České republiky