17/10/2019 This content is not up to date

Veronika Bílková se podílela na stanovisku k Istanbulské úmluvě

Dne 11. října 2019 přijala Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva Rady Evropy, známější jako tzv. Benátská komise, Stanovisko k ústavním dopadům ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva).

O stanovisko požádala Arménie, která momentálně chystá ratifikaci Istanbulské úmluvy a chce si být jistá, že Úmluva neodporuje ustanovením Ústavy. Stanovisko se vyjadřuje k pěti nejčastějším námitkám, jež bývají proti ratifikaci Istanbulské úmluvy vznášeny, a to jak v Arménii, tak v jiných zemích, včetně České republiky, kde je ratifikace Istanbulské úmluvy rovněž v běhu. Stanovisko dospívá k závěru, že dané námitky nejsou podložené a že ratifikaci Istanbulské úmluvy nestojí v cestě žádné ústavněprávní překážky. Na přípravě stanoviska se podílela vedoucí Centra pro mezinárodní právo ÚMV Veronika Bílková, která v Benátské komisi zastupuje ČR a od roku 2017 je také místopředsedkyní tohoto orgánu.

Stanovisko je v plném znění dostupné zde.