11/08/2014 This content is not up to date

Výběrové řízení na podporu veřejné debaty o české zahraniční politice

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., (ÚMV) vyhlašuje výběrové řízení na podporu veřejné debaty o české zahraniční politice v podobě veřejných zakázek malého rozsahu, zaměřených na tištěná i elektronická média.

Zájemci předloží soutěžní projekt, který bude zahrnovat

  • nabízenou cenu
  • tematické zaměření
  • časový harmonogram
  • předpokládaný počet čtenářů
  • okruh přispěvatelů

Mediální výstupy musí být zveřejněny do konce roku 2014 a musí dosahovat minimálního rozsahu za jednu každou zakázku 45.000 znaků. Texty, které takto vyjdou, budou označeny větou „Publikace tohoto textu byla spolufinancována projektem ‘Podpora veřejné debaty o české zahraniční politice’ ÚMV.“

Termín přihlášek do výběrového řízení: 31. 8. 2014

Přihlášky v elektronické podobě zasílejte na adresu: conference@iir.cz .

Podmínky si v pdf formě můžete stáhnout zde.