05/05/2014 This content is not up to date

Vyhlášení výběrového řízení na pozice samostatný vědecký pracovník/pracovnice

Vyhlášení výběrového řízení na pozice samostatný vědecký pracovník/pracovnice se zaměřením na mezinárodní bezpečnost.


Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na místa samostatných vědeckých pracovníků a pracovnic se zaměřením na mezinárodní bezpečnost.

Požadujeme:

 • ukončené či probíhající doktorské studium (Ph.D.)
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • orientace v teoretickém a v metodologickém zázemí výzkumu mezinárodních vztahů a v aktuálních tématech mezinárodní bezpečnosti
 • publikační činnost v oblasti odborného zaměření uchazeče


Nabízíme:

 • práci ve špičkovém akademickém prostředí na plný, případně částečný úvazek
 • zapojení do rozvoje bezpečnostního výzkumu na ÚMV v rámci obnoveného Centra mezinárodní bezpečnosti
 • možnost odborného růstu včetně pravidelné supervize a interních seminářů
 • podporu pro účast na mezinárodních konferencích
 • spolupráci při řešení domácích i mezinárodních projektů
 • adekvátní mzdové ohodnocení s potenciálem výrazného růstu v závislosti na dosažených výsledcích
 • flexibilní pracovní dobu a řadu dalších zaměstnaneckých výhod


Předpokládaný nástup: 1. července nebo 1. září 2014

Přihlášky obsahující strukturovaný životopis, krátký motivační dopis a přehled dosavadní publikační činnosti uchazečky/uchazeči zašlou nejpozději do 5. června 2014 (rozhoduje datum doručení) v elektronické formě na adresu kanka@iir.cz .

You can download the information leaflet here.