24/03/2017 This content is not up to date

Zemřela Klára Vachulová…

V 90 letech zemřela naše bývalá kolegyně Klára Vachulová, bylo jí 90 let a prožila naplněný život.

Když jí bylo 84 let, ještě redakčně připravovala v ÚMV druhý svazek edice Dokumenty československé zahraniční politiky Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920; téměř 570 tiskových stran, s rejstříky, poznámkami, s francouzštinou i němčinou. Udělala jej stejně dobře jako 13 svazků této edice předtím, stejně jako Paměti Jiřího Hájka, stejně jako desítky jiných našich knih a několik dalších pro Historický ústav AV ČR a jiná odborná nakladatelství. A stejně dobře jako mnohem více knih před rokem 1989, kdy pracovala v nakladatelství Mladá fronta.

Překládala i z němčiny (např. Zlaté střevíčky od Vicky Baumanové) nebo francouzštiny (Sebastián mezi lidmi od Cécile Aubryové).

Do Ústavu mezinárodních vztahů se dostala jako redaktorka Historických listů, které ÚMV do roku 1995 vydával.

Před rokem 1989 patřila k „přepisovačkám“, k těm dělnicím samizdatu, bez nichž by ineditní literatura nemohla existovat.

V místě svého bydliště na Praze 6 se „na stáří“ (když jí bylo přes 80!), zapojila do seniorských aktivit.

Patřila ke staré redaktorské škole a trpěla tím, co autoři českému jazyku provádějí. Kromě mimořádného jazykového nadání měla obrovské znalosti z oblasti kultury, historie a politiky 20. století (byla vlastenka v tom nejčistším slova smyslu).

Nevydržela chvíli nic nedělat; a vždycky ještě stihla vyplet a zalít své oblíbené „kytičky“ na parapetu okna z Nerudovy ulice do recepce ÚMV.