Zmařené naděje: Kam dál po hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní?

Policy
paper

Ve dnech 27. 4.–22. 5. 2015 se v sídle OSN v New Yorku konala 9. hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále smlouva NPT); její výsledek byl neúspěšný. Česká republika, jako nejaderný stát, avšak současně členská země jaderné Severoatlantické aliance, by se měla angažovat při prosazování jaderného odzbrojování kompromisním přístupem známým jako „budování bloků“ building blocks. Souběžně s tím by měla aktivně podporovat proces zdůrazňování humanitárních důsledků použití jaderných zbraní.

Dobrých vztahů s Izraelem by v bilaterálních rozhovorech měla Česká republika využít k podpoře svolání blízkovýchodní konference o vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení v tomto regionu, což má rovněž dlouhodobou unijní podporu. Žádoucí by také bylo, aby Česká republika pokračovala v důrazné podpoře dosažení univerzality smlouvy NPT, urychleného vstupu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek v platnost a zahájení substantivního projednávání hlavních bodů Konference o odzbrojení v Ženevě, s důrazem na zákaz výroby štěpných materiálů pro vojenské účely.

 

 

Topics and regions