27/05/2016 This content is not up to date

Zpráva o činnosti za rok 2015

Jaké změny se v Ústavu odehrály v roce 2015? Kdo přibyl mezi naše partnery, do jakých jsme se zapojili sítí a jaké byly naše nejúspěšnější akce? To vše se, včetně dalších formálních informací, dozvíte ve Zprávě o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2015.