11/07/2016 This content is not up to date

Časopis Mezinárodní vztahy vypisuje výzvu

Časopis Mezinárodní vztahy vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro monotematické číslo na téma: "Hranice, suverenita a moc v postsovětském prostoru"

Po rozpadu Sovětského svazu bylo jako nezávislé státy uznáno patnáct bývalých svazových republik, ač ambice na nezávislost či změnu své státní příslušnosti měla i jiná území – autonomní republiky, oblasti či jinak geograficky definovaná území. Vznikla tak řada separatistických či iredentistických hnutí, jejichž cílem bylo překreslit mezinárodně uznané hranice. Některé z nich skončily neúspěchem, jiné daly vzniknout několika mezinárodně neuznávaným či jen částečně uznávaným státům. Ruská anexe Krymu, vyhlášení Doněcké a Luhanské lidové republiky, krátkodobé, ale intenzivní obnovení bojů v Náhorním Karabachu, či snahy o hlubší integraci separatistických republik Abcházie a Jižní Osetie s Ruskem jsou důkazem toho, že problematika hranic, suverenity a separatistických konfliktů je čtvrtstoletí po rozpadu Sovětského svazu stále aktuální téma.

Ve snaze prohloubit naše empirické poznatky o postsovětském prostoru a konceptuální a teoretickou diskusi na témata hranice, suverenita a separatismus vybízí čtvrtletník Mezinárodní vztahy autorky a autory k zaslání názvu příspěvku a jeho abstraktu (max. 300 slov) pro monotematické číslo, připravované na 1. pololetí 2017. Uvítáme jak komparativní či jednopřípadové studie věnující se vybraným aspektům separatistických či iredentistických hnutí v různých jejich fázích, jejich příčinám a důsledkům pro mezinárodní vztahy, a to včetně problematiky mezinárodně neuznávaných či jen částečně uznávaných států, tak texty nalézající či precizující teoretické či konceptuální nástroje ke studiu široce chápaného separatismu, hranic a suverenity v postsovětském prostoru.

Termín odevzdání abstraktu: 31.8.2016

Termín odevzdání rukopisu: 31.12.2016

Návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku (max 300 slov) prosím zasílejte e-mailem hostujícímu editorovi čísla Vincenci Kopečkovi (Vincenc.Kopecek@osu.cz). Recenze knih k problematice hranice, suverenita a moc v postsovětském prostoru posílejte editorovi recenzí Tomáši Dopitovi (dopita@iir.cz).

Časopis Mezinárodní vztahy publikuje originální články v češtině či slovenštině. Všechny rukopisy článků prochází standardním oboustranně anonymním recenzním řízením. Pokyny pro přispěvatele naleznete zde.Časopis Mezinárodní vztahy je zařazen do prestižní citační databáze SCOPUS.