Czernin Security Forum 2021 is live

11. 7. 2016 Tento obsah není aktuální

Časopis Mezinárodní vztahy vypisuje výzvu

Časopis Mezinárodní vztahy vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro monotematické číslo na téma: "Hranice, suverenita a moc v postsovětském prostoru"

Po rozpadu Sovětského svazu bylo jako nezávislé státy uznáno patnáct bývalých svazových republik, ač ambice na nezávislost či změnu své státní příslušnosti měla i jiná území – autonomní republiky, oblasti či jinak geograficky definovaná území. Vznikla tak řada separatistických či iredentistických hnutí, jejichž cílem bylo překreslit mezinárodně uznané hranice. Některé z nich skončily neúspěchem, jiné daly vzniknout několika mezinárodně neuznávaným či jen částečně uznávaným státům. Ruská anexe Krymu, vyhlášení Doněcké a Luhanské lidové republiky, krátkodobé, ale intenzivní obnovení bojů v Náhorním Karabachu, či snahy o hlubší integraci separatistických republik Abcházie a Jižní Osetie s Ruskem jsou důkazem toho, že problematika hranic, suverenity a separatistických konfliktů je čtvrtstoletí po rozpadu Sovětského svazu stále aktuální téma.

Ve snaze prohloubit naše empirické poznatky o postsovětském prostoru a konceptuální a teoretickou diskusi na témata hranice, suverenita a separatismus vybízí čtvrtletník Mezinárodní vztahy autorky a autory k zaslání názvu příspěvku a jeho abstraktu (max. 300 slov) pro monotematické číslo, připravované na 1. pololetí 2017. Uvítáme jak komparativní či jednopřípadové studie věnující se vybraným aspektům separatistických či iredentistických hnutí v různých jejich fázích, jejich příčinám a důsledkům pro mezinárodní vztahy, a to včetně problematiky mezinárodně neuznávaných či jen částečně uznávaných států, tak texty nalézající či precizující teoretické či konceptuální nástroje ke studiu široce chápaného separatismu, hranic a suverenity v postsovětském prostoru.

Termín odevzdání abstraktu: 31.8.2016

Termín odevzdání rukopisu: 31.12.2016

Návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku (max 300 slov) prosím zasílejte e-mailem hostujícímu editorovi čísla Vincenci Kopečkovi (Vincenc.Kopecek@osu.cz). Recenze knih k problematice hranice, suverenita a moc v postsovětském prostoru posílejte editorovi recenzí Tomáši Dopitovi (dopita@iir.cz).

Časopis Mezinárodní vztahy publikuje originální články v češtině či slovenštině. Všechny rukopisy článků prochází standardním oboustranně anonymním recenzním řízením. Pokyny pro přispěvatele naleznete zde.Časopis Mezinárodní vztahy je zařazen do prestižní citační databáze SCOPUS.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru