Debata: Mezinárodní souvislosti roku 1968: české a slovenské perspektivy

Ústav mezinárodních vztahů Vás srdečně zve na debatu „Mezinárodní souvislosti roku 1968: české a slovenské perspektivy". Hlavním tématem debaty bude otázka, jak změnil rok 1968 směřování Československa v Evropě a čím je dodnes inspirativní.

21. 3. 2018 (13:00)

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 

Debata je součástí, a zároveň začátkem, celoročního projektu „50. výročí Pražského jara: Naše svoboda není samozřejmost". Projekt má za cíl iniciovat diskusi o událostech, konkrétních osobnostech a hodnotách Pražského jara jako okamžiku, kdy Češi a Češky dokázali vkročit směrem ke svobodě, a o tom, proč je důležité svobodu nebrat jako samozřejmost. Právě události roku 1968 ukázaly, že svoboda se může velmi rychle vytratit.

 

Na této akci vystoupí

Úvodní slovo:

J.E. Peter Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v Praze

Ing. Jiří Schneider, Ph.D., děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Panelisté:

PhDr. Zuzana Poláčková, PhD., vedecká pracovníčka, Historický ústav Slovenskej Akadémie vied

PhD. Jitka Vondrová, vědecká pracovnice, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Pracovním jazykem bude čeština a slovenština.

Těšíme se na další setkání s Vámi!