Funguje formát Čína + 16 postkomunistických států?

Policy
paper

Zájem Číny o Evropu neustále sílí, soustřeďuje se zejména na velké státy jako Německo, Francie, Velká Británie. Souběžně s tím narůstá také relevance nových členských zemí EU z bývalého východního bloku. Význam Evropy pro Čínu je přednostně určen ekonomickými zájmy a návazností na dopravní a logistickou infrastrukturu, kterou chce Čína vybudovat napříč eurasijským kontinentem. Česká pozice ve formátu ČLR+16 je výhodnější než zůstat mimo něj, protože malé státy by v bilaterální agendě s Čínou byly marginalizovány. Formát 1+16 sám o sobě negeneruje očekávané ekonomické výsledky především v obchodě, přesto je možno nárůst investic z Číny zaznamenat. 

Policy paper z února 2015 Čína znovu objevuje bývalou východní Evropu: Důvod k radosti či obavám? se zabýval vznikem formátu 1+16 a místem České republiky v něm. S odstupem dvou a půl roku z hlediska použitých dat, s využitím stejného konceptu národního zájmu a metodologického postupu ratingů, se nyní pokusme tento regionální formát zhodnotit. Záběr výzkumu se tentokrát zmenšil výhradně na evropské členské země formátu šestnáctky, bez vnějších blízkých aktérů Běloruska, Moldavska a Ukrajiny.