Mezinárodní politika 4, 2007 - Evropská politika sousedství

Téma: Evropská politika sousedství

Obsah:

SVĚTOZOR 2
EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ / -zz- 3

EVROPSKÁ POLITIKA SOUSEDSTVÍ

GENEZE A PERSPEKTIVY EVROPSKÉ POLITIKY SOUSEDSTVÍ / Michal Thim 4
HRA NA VZORNÉ SOUSEDY / Pavel Máša 6
FRANCIE A JIŽNÍ DIMENZE EVROPSKÉ POLITIKY SOUSEDSTVÍ / Eliška Tomalová 9

POSTAVENÍ NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

V EVROPSKÉ POLITICE SOUSEDSTVÍ / Elsa Tulmets 11
EVROPSKÁ SOUSEDSKÁ POLITIKA: ŠATY PODLE JEDNOHO STŘIHU / Jiří Schneider 13

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA

EXISTUJE ČESKÁ VÝCHODNÍ POLITIKA? / Petr Kratochvíl 16

VZTAHY A PROBLÉMY

STŘEDOMOŘÍ A EVROPSKÁ UNIE: BARCELONSKÝ PROCES VE VÝVOJI / Adriana Bašovská 19
KDYŽ VELMOCI ŘEKNOU NE… PRÁVO VETA V RADĚ BEZPEČNOSTI OSN / Veronika Bílková 21

ZEMĚMI SVĚTA

TÁDŽIKISTÁN V ROCE 2006: ZMĚNA, NEBO KONTINUITA? / Nicolas Franckx 25
PARLAMENTNÍ VOLBY V ESTONSKU / Iivi Zájedová, Adéla Havránková 27

VOLNÁ TRIBUNA

INTELEKTUÁLNÍ VLIV VE VÝZKUMU MEZINÁRODNÍ POLITIKY / Petr Drulák 30
POSTOJE SASKÝCH PODNIKATELŮ VŮČI ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLICE / Lukáš Novotný 32

RECENZE

TERORISMUS. VÁLKA PROTI STÁTU / Veronika Bílková 37
DĚJINY STŘEDNÍ EVROPY / Ivona Řezanková 39