02/12/2016

Miroslav Tůma: Íránská jaderná dohoda

Miroslav Tůma, autor řady publikací o vývoji jaderného odzbrojování, přináší veřejnosti další monografii, tentokráte věnující se íránské jaderné dohodě a širšímu kontextu, v němž vznikala. Publikace "Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti" přehledně shrnuje nejen dění kolem dohody samotné, ale také klíčové vztahy Íránu, které na dohodu a vůbec dění v zemi měly vliv.

První blok monografie (Íránská jaderná dohoda) poukazuje na její význam, zejména z hlediska hlavních aspektů krizového charakteru tohoto regionu, shrnuje historii vývoje íránského jaderného programu, uvádí základní charakteristiku země, popisuje hlavní etapy sjednávání dohody, její hlavní oponenty a její plnění.

Druhý blok (Širší mezinárodní souvislosti) se zabývá úsilím o vytvoření blízkovýchodní zóny bez všech zbraní hromadného ničení, 9. hodnotící konferencí Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a činností hlavních blízkovýchodních aktérů (Saúdská Arábie, Izrael, USA, Evropská unie, Ruská federace a Turecko).

Kapitola Závěry a další předpokládaný vývoj shrnuje význam íránské jaderné dohody a postoje hlavních blízkovýchodních mocností a současně odhaduje jejich další postup. Text monografi e doplňuje slovník základních pojmů s defi nicemi, dále seznam zkratek a abecední slovní a jmenný rejstřík. Součástí knihy je rovněž deset příloh, jejichž výběr by podle autora mohl čtenáři do určité míry usnadnit celkovou základní orientaci v uvedeném složitém a komplexním blízkovýchodním procesu.

Kniha je k zakoupení za zvýhodněnou cenu na e-shopu ÚMV.

Order

Miroslav Tůma: Íránská jaderná dohoda

Pokud objednáváte více titulů, napište je do poznámky níže (plus počet kusů), nebo vyplňte kontaktní formuláře u vybraných titulů. Následně Vám zašleme mailem fakturu s platebními údaji.

158 CZK

Topics and regions