Mírové využívání jaderné energie

Policy
paper

Rostoucí spotřeba energie společně se zájmy na ochraně životního prostředí vytváří tlak na zvýšení využívání jaderné energie ve světě. Zvýšení s sebou ale nese významné riziko masivní proliferace jaderných zbraní. Nejúčinnější odpověď na dané riziko představují v současnosti multilaterální iniciativy koordinované MAAE, popř. OSN. Iniciativy omezují počet zemí zapojených do jaderného cyklu tím, že koncentrují jaderné procesy do několika mezinárodně kontrolovaných míst, z nichž se zajištuje distribuce.

V příštích desetiletích se očekává výrazný růst světové ekonomiky a obyvatelstva, doprovázený zvýšeným zájmem o dodávky hlavních energetických surovin. Současně dochází k zesílení tlaku na životní prostředí se všemi geopolitickými dopady a bezpečnostními riziky. Tyto trendy, tj. souběžná snaha snížit produkci emisí skleníkových plynů při zachování či zvýšení produkce elektrické energie, obrací pozornost k problematice mírového využívání jaderné energie. Mnohé země s existujícími jadernými programy počítají s rozšířením této kapacity zařazením nových nebo prodloužením životnosti stávajících reaktorů. Další země, jež dosud využívají jiných zdrojů, zvažují přechod k energii jaderné. Tato situace staví před mezinárodní společenství nové výzvy a nová rizika, s nimiž bude nutné se vyrovnat.