Announcing the Winter Semester program of the IIR Critical Studies Seminar

Mírové využívání jaderné energie

Policy
Paper

Rostoucí spotřeba energie společně se zájmy na ochraně životního prostředí vytváří tlak na zvýšení využívání jaderné energie ve světě. Zvýšení s sebou ale nese významné riziko masivní proliferace jaderných zbraní. Nejúčinnější odpověď na dané riziko představují v současnosti multilaterální iniciativy koordinované MAAE, popř. OSN. Iniciativy omezují počet zemí zapojených do jaderného cyklu tím, že koncentrují jaderné procesy do několika mezinárodně kontrolovaných míst, z nichž se zajištuje distribuce.

V příštích desetiletích se očekává výrazný růst světové ekonomiky a obyvatelstva, doprovázený zvýšeným zájmem o dodávky hlavních energetických surovin. Současně dochází k zesílení tlaku na životní prostředí se všemi geopolitickými dopady a bezpečnostními riziky. Tyto trendy, tj. souběžná snaha snížit produkci emisí skleníkových plynů při zachování či zvýšení produkce elektrické energie, obrací pozornost k problematice mírového využívání jaderné energie. Mnohé země s existujícími jadernými programy počítají s rozšířením této kapacity zařazením nových nebo prodloužením životnosti stávajících reaktorů. Další země, jež dosud využívají jiných zdrojů, zvažují přechod k energii jaderné. Tato situace staví před mezinárodní společenství nové výzvy a nová rizika, s nimiž bude nutné se vyrovnat.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru