13/07/2018 This content is not up to date

Nový PP: Transatlantický obchodní konflikt a jeho dopady na EU

Spojené státy a Evropská unie se nalézají na pokraji obchodní války. Jaké jsou dlouhodobé příčiny tohoto transatlantického obchodního konfliktu? Proč se USA uchylují k protekcionistické politice? A jaké dopady by samotná hrozba obchodní války měla mít na další strategické rozhodování EU a jejích členských států včetně České republiky?

Daniel Šitera, koordinátor Centra politické ekonomie ÚMV, přináší shrnutí a doporučení ve svém novém policy paperu - zde.