Organizovaný zločin v zemích visegrádské čtyřky

Policy
paper

Mezi členskými státy EU tvoří specifickou skupinu státy Visegradské čtyřky (V-4), tedy Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Pro tyto země představuje vážný bezpečnostní problém organizovaný zločin. Obratně využívá jejich výhodnou geografickou polohu i mezery v legislativě, usazuje se v nich, rozvíjí své aktivity a jejich prostřednictvím penetruje i do dalších států EU.

Státy V-4 tak po vstupu do EU získaly významnou strategickou pozici v boji s organizovaným zločinem v celém evropském prostoru. V rámci bezpečnostní politiky EU je možné hovořit o tom, že se jedná o typově shodný prostor, v němž je účelné aplikovat podobnou bezpečnostní politiku ze strany orgánů EU, resp. vytvářet dílčí koncepce regionální bezpečnosti v souladu s budováním jednotného bezpečnostního systému zemí EU.

 

Topics and regions