Promítání: Sociální dimenze v mezinárodní politice

Časopis Mezinárodní politika můžete po letech opět číst na papíře. U příležitosti vydání mimořádného čísla Vás zveme na jeho křest spojený s debatou s autory článků MP. Unikátní vydání časopisu bude návštěvníkům k dispozici. V rámci debaty promítneme švédský dokumentární seriál "Sweatshop" konfrontující konzumní oděvní průmysl s podmínkami výroby triček v Kambodži.

25. 5. 2017 (17:30)

Ústav mezinárodních vztahů

Poprvé promítáme v Ústavu mezinárodních vztahů! Jste srdečně zváni na promítání pořadu o sweatshopech a nelidských podmínkách, které v nich panují. Pořad je vybrán záměrně tak, aby rozproudil debatu o sociální dimenzi zahraniční politky. O té mimo jiné pojednává nové speciální číslo Mezinárodní politiky, které bude na promítání k mání. Po promítání bude následovat debata se zajímavými speakery.

Popis pořadu:

Sweatshop je pejorativní označení pro podnik s nepřijatelnými pracovními podmínkami. Tři mladí norští módní bloggeři byli vyslání do jednoho takového sweatshopu v Kambodži. Brzy na vlastní kůži poznávají každodenní život zaměstnanců místní textilky a zjišťují, že jejich pracovní i životní podmínky jsou mnohem horší, než si kdy tito fashion bloggeři dokázali představit, a že konečná cena oblečení v Norsku je mnohdy několikanásobně vyšší než měsíční plat místních pracovníků.

Nová Koncepce zahraniční politiky České republiky stanovila sociální dimenzi zahraniční politiky České republiky jako její poměrně novou, nicméně doposud příliš nereflektovanou úlohu v oblastech zajištění a podpory prosperity, udržitelného rozvoje a také lidské důstojnosti a lidských práv. Cílem sociálního rozměru zahraniční politiky je i posilovat sociální soudržnost prostřednictvím podpory efektivního přístupu k sociálním právům s pozorností nejzranitelnějším skupinám. Zvláštní důraz klade také na dodržování a další rozvíjení konceptu důstojné práce pro všechny. Konkrétní témata sociální dimenze, na která je možné se zaměřit, vycházejí ze současných výzev na unijní i globální úrovni. Patří mezi ně např. otázka konvergence mezi členskými státy EU a globální nerovnosti, otázka efektivního zdaňování, hledání směru další evropské integrace a globálního vládnutí, prosazování závazných standardů v oblasti zaměstnaneckých práv, mzdy a zabezpečení v rámci Evropské unie a na globální úrovni, postavení žen, popř. na globální úrovni dětí na trhu práce, a strukturální reformy na trhu práce EU.

 

Topics and regions