Region Arktidy: aspekty politicko-bezpečnostní, ekonomické a vědecko-výzkumné

Policy
paper

Paper Barbory Padrtové a Zuzany Trávníčkové definuje Arktidu a analyzuje současný stav a základní principy fungování arktického režimu. Rovněž zkoumá politiky jednotlivých klíčových aktérů – osm arktických států (Dánsko, Finsko, Island, Kanada, Norsko, Rusko, Švédsko a USA), kteří působí v arktickém regionu a podílejí se na jeho správě a řízení. Kromě toho jsou do analýzy zahrnuti další čtyři relevantní aktéři (Arktická rada, Evropská unie, NATO a Čína), kteří se podílejí na formování politiky v Arktidě. Cílem analýzy je získání poznatků, na základě kterých je formulováno šest dlouhodobých a tři krátkodobá doporučení pro rozhodování státní správy v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky ČR.

Celosvětový zájem o Arktidu od počátku 21. století výrazně vzrostl. Zároveň s tím i stoupá její důležitost a geostrategický význam. S postupujícími klimatickými změnami prochází region Arktidy dynamickým vývojem, který s sebou přináší celou řadu nových výzkumných a ekonomických možností, zároveň bezpečnostních rizik a výzev. Česká republika nemá v současné době v životní politické nebo ekonomické zájmy v Arktidě. Nicméně zapojení do mezinárodní spolupráce v této oblasti je důležitým faktorem pozitivně ovlivňující národní bezpečnost a mezinárodní postavení ČR, a to zejména v rámci struktur EU a NATO. Kromě toho, v Arktidě se střetávají zájmy světových mocností (včetně českých spojenců v Alianci), které mají přímý a nepřímý dopad na bezpečnost v Evropě a potažmo v ČR. Zájmem České republiky je nezůstat stranou tohoto vývoje a rozvíjet angažovanost v regionu.