Sharp Power – nový druh síly v mezinárodních vztazích?

Pokud by z hlediska bezpečnosti bylo současné desetiletí něčím charakteristické, mohla by to být „revoluce nových nesmrtících válek“. Dezinformace, hybridní, informační nebo kybernetická válka, to je jen část pojmů, které jsou poslední dobou hojně skloňované jak v médiích, tak u odborné veřejnosti. Sharp power je dalším z nových konceptů, který se snaží vklínit přímo do základních pojmů mezinárodních vztahů, jakými jsou hard a soft power teoretika Josepha Nye. 

Zdroj: Dreamstime

Co je Sharp power

Pojem sharp power se poprvé objevil v roce 2017 v článku „The Meaning of Sharp Power: How Authoritarian States Project Influence“, který vyšel v Foregin Affairs od autorů Jessicy Ludwig a Christophera Walkera. Rozsáhleji představil Christopher Walker koncept v práci „What is Sharp Power?“ a stal se tak jedním z hlavních teoretiků sharp power.

Koncept sharp power navazuje na Josepha Nye a jeho pojetí moci rozdělené na hard power a soft power. Velmi zjednodušeně hard power je tvrdou vojenskou a ekonomickou mocí státu, zatímco soft power je měkká politická a kulturní moc (síla). Sharp power se snaží vytvořit novou pozici mezi nimi, či spíše vytvořit „agresivní“ soft power, jejímž cílem není posílit vlastní pozici skrze pozitivní hodnoty, ale oslabit protivníky pomocí jejich demokratické otevřenosti.

Sám Walker sharp power spojuje s politikou autoritářských režimů, a to především s Ruskem a Čínou. Walker dále sharp power zasazuje do současného kontextu moderní společnosti a hlavní problém či výhodu (podle úhlu pohledu) vidí v tom, že demokratické státy jsou velmi otevřené a tím zranitelné vůči útokům ze strany autoritářských států, které se sami uzavřou, což jim nebrání využívat veškeré výhody otevřených a liberálních systémů svých cílů. V kontextu Číny a Ruska pak Walker ukazuje, jak se pomocí dezinformací a manipulací pokouší vychýlit ve svůj prospěch současný mezinárodní systém, který je z jejich pohledu nastavený výhodně pro Západ.

Soft power versus sharp power

Soft power na první pohled lze snadno zaměňovat se sharp power, jelikož obě primárně pracují s informacemi, idejemi a obecně nehmotnými věcmi. Rozdíl je tedy ten, že u soft power se předpokládá spíše pozitivní sdělení a pravdivý základ, zatímco u sharp power je cílem spíše manipulovat a vytvářet pocit nejistoty u aktérů mezinárodního prostředí a podrývat systém i na základě lží a falešných informací.

„Sharp power je přístup vůči mezinárodním vztahům, který typicky obsahuje snahu v oblasti cenzury, nebo využívání manipulací k podrývání nezávislých institucí. Sharp power má efekt v omezování svobodného projevu a deformaci politického prostředí. Sharp (ostrá) je nazývaná, protože se snaží penetrovat politické a informační prostředí cílových/zájmových států,“ píše ve svém článku z roku 2018 Walker.

Kritika konceptu

Sharp power by měl být koncept popisující instrumenty soft power, avšak v rukou autoritářských režimů. Teoretici sharp power se zaměřují primárně na Rusko a Čínu a jejich dezinformační činnost v prostředí mezinárodních vztahů a ve vztahu k jednotlivým cílovým/zájmovým státům.

V tomto bodě můžeme vidět slabé místo celého konceptu. De facto se jedná o nástroje soft power (informace, média, diplomacie atd.), ale jen proto, že jsou v rukou autoritářských režimů a zapojují lež a manipulaci, se již nejedná o soft power, ale o sharp power. Nepochybně se tak vkládá normativní hodnocení do konání aktérů mezinárodních vztahů.

Do jisté míry může vyznít problematicky, že když stejnou činnost dělá liberální demokratický stát (např. v podpoře NGOs nebo financováním spřátelených politických stran) jedná se o soft power, jež má jisté pozitivní vyznění (soft versus sharp). Ve chvíli, kdy se ale podobných nástrojů chopí autoritářský režim, pak se již jedná o sharp power, která má negativní vyznění a konotace. Z konceptu zaznívá silné normativní hodnocení a jednostranné zaměření pro liberální pojetí.

Druhá rovina kritiky sharp power spočívá v tom, že v podstatě nepopisuje nijak odlišné fenomény než je např. informační nebo politická válka. V centru zájmu jsou manipulace a podvracení skrze informace, informační toky a psychologii.

Sharp power je zajímavým pohledem na „východní“ pojetí soft power, avšak nese v sobě jistá problematická místa především v normativitě a ve svém důsledku v podstatě vede k rozdělení světa na liberální demokratický „západ“ a „zlý“ východ.

Zdroje:

Nye, Joseph (2004). „Soft Power: The Means to Success in Wolrd Politics“. PublicAffairs.

Kalathil, Shanthi; Ludwig, Jessica and Walker, Christopher (2018). „Forget Hearts and Minds“ in Foreign Policy. Online: https://foreignpolicy.com/2018/09/14/forget-hearts-and-minds-sharp-power/

Ludwig, Jessica and Walker, Christopher (2017). „The Meaning of Sharp Power: How Authoritarian States Project Influence“ in Foreign Affairs. Online: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power

Walker, Christopher (2018). „What is Sharp Power?“ in Journal of Democracy. July 2018, Volume 29, Number 3.