28/12/2016 This content is not up to date

Teroristické útoky na energetický sektor

Časopis obrana a strategie přináší nový článek Lukáše Tichého "Teroristické útoky na energetický sektor: Strategie al-Káidy v oblasti Blízkého východu a severní Afriky". Článek se věnuje  vztahu islamistické teroristické organizace al-Káida k problematice útoků zaměřených na energetický sektor a jejich konkrétním projevům v oblasti Blízkého východu a severní Afriky.

  • Prvním cílem je analyzovat význam, který al-Káida přisuzuje útokům cíleným na energetický sektor.
  • Druhým cílem je popsat hlavní formy, příklady, cíle a motivy útoků zaměřených na sektor energetiky ze strany al-Káidy ve vybraných zemích, zejména v Saúdské Arábii, Egyptě, Iráku, Alžírsku, Sýrii a Jemenu.
  • Třetím cílem je analyzovat dopady útoků al-Káidy cílených proti energetickému sektoru na energetickou bezpečnost.

Oblast Blízkého východu a severní Afriky (MENA), kde se nachází kolem 60 % světových zásob ropy a 40 % světových zásob zemního plynu, představuje klíčový region v zajištění globální energetické bezpečnosti, kdy ropa v současné době reprezentuje asi 37 % a plyn kolem 26 % světové spotřeby. Jakékoliv narušení, či dokonce zastavení dodávek ropy a plynu ve formě LNG z této oblasti pak může mít negativní dopad na světovou energetickou bezpečnost a ekonomiku. Toto si velmi dobře uvědomují militantní teroristické organizace působící v oblasti MENA, jako například kurdská teroristická organizace PKK, militantní islamistická organizace Islámský stát (IS), ale i islamistická teroristická organizace al-Káida, jež v rámci své energetické strategie realizuje teroristické útoky na energetický sektor a doprovodnou kriminální činnost s cílem poškodit nebo ovládnout energetický sektor daného státu. Přestože útoky na energetické cíle nejsou ničím novým, není této problematice věnována v odborné literatuře prozatím dostatečná pozornost. [1]

Článek se věnuje postoji islamistické teroristické organizace al-Káida k problematice terorismu zaměřeného na útoky proti energetickému sektoru a jeho konkrétním projevům v oblasti MENA v letech 2001-2016. Hlavní cíle článku jsou v tomto ohledu tři. Prvním cílem je analyzovat význam, který al-Káida přisuzuje oblasti energetiky obecně a konkrétně teroristickým útokům cíleným na energetický sektor ve své strategii. Druhým cílem článku je popsat a analyzovat formy, příklady a jejich cíle a motivy teroristických útoků na sektor energetiky a doprovodnou kriminální činnost ze strany al-Káidy ve vybraných zemích MENA, zejména Saúdské Arábii, Egyptě, Iráku, Alžírsku, Sýrii a Jemenu. Třetím cílem je analyzovat reálné a potenciální implikace útoků al-Káidy cílených proti energetickému sektoru na energetickou bezpečnost. [2]

Předkládaný článek navazuje na předchozí, v časopise Obrana a strategie publikovaný text, jenž se věnuje problematice teroristických útoků IS cílených na energetický sektor. [3] Z tohoto textu využívá autor zejména teoretický koncept teroristického útoku na energetický sektor a přebírá ontologickou rovinu, která předpokládá jak vliv struktury na rozhodování al-Káidy při realizaci teroristické aktivity na sektor energetiky, tak se zároveň domnívá, že al-Káida jednáním v podobě teroristické činnosti a útoků zacílených na energetický průmysl a infrastrukturu a současně s tím spojenou kriminální činností determinuje prostředí ovlivněné útokem a jeho následky.

Struktura článku je následující. V první části je definován teoretický rámec zaměřený na koncept terorismu a jeho konkrétního projevu v podobě teroristických útoků na energetický sektor. Ve druhé části je analyzován význam energetiky a teroristické činnosti zaměřené na energetický průmysl a infrastrukturu pro strategii al-Káidy. Ve třetí části článku jsou popsány konkrétní příklady teroristických útoků cílených na energetický sektor společně s nezákonnou činností ze strany al-Káidy ve vybraných zemích MENA a jejich dopady na energetickou bezpečnost.

Celý článek naleznete na webu odborného časopisu Obrana a strategie.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. se dlouhodobě věnuje otázce energetické bezpečnosti, mimo jiné ve svém nejnovějším policy paperu Energetické vztahy EU a Írán: příležitosti a překážky pro dodávky zemního plynu.