14/02/2019 This content is not up to date

ÚMV hledá specializované stážisty

Získejte praktické i vědecké zkušenosti jako člen týmu ÚMV. Stážisté v Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV) mají příležitost získat zkušenosti a nové znalosti v oboru mezinárodních vztahů v rámci neziskové výzkumné instituce, jedné z vedoucích svého druhu v České republice.

Nabízíme stáž na pozici asistent/asistentka manažera PR, dále PR asistent/asistentka časopisu Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations a na pozici výzkumného asistenta/asistentky do Centra globální politické ekonomie. Bližší informace k jednotlivým pozicím naleznete níže kliknutím na odkaz.

Asistent/asistentka manažera PR se podílí na šíření povědomí o současných problémech v oblasti mezinárodních vztahů. Na této pozici budete mít možnost rozvíjet svou kreativitu, cit pro jazyk a detail. Vítáme uchazeče se zájmem o oblast marketingu, sociálních sítí, PR, ale i mezinárodních vztahů.

PR asistent/asistentka časopisu Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations má na starosti online propagaci časopisu Mezinárodní vztahy a pomoc s organizací eventů. Může se seznámit a spolupracovat s předními vědci z oblasti mezinárodních vztahů.

Výzkumný asistent/asistentka do Centra globální politické ekonomie pomáhá našim výzkumným pracovníkům s rešeršemi, sběrem dat a dalších podkladů. Má tak možnost podílet se na výzkumu v oblasti genderových studií, mezinárodní politické ekonomie nebo rozvojových studií.

Detailní popis požadavků a Dohodu o stáži naleznete zde.