21/08/2018 This content is not up to date

Výstava publikací k tématu 50 let od okupace Československa

V rámci připomínkových a vzdělávacích akcí o okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 pořádá Ústav mezinárodních vztahů výstavu knih a publikací k tomuto tématu. Veřejná výstava je umístěna v knihovně ÚMV. Naleznete zde tituly jak od českých autorů, tak i cizojazyčné publikace ve francouzštině, angličtině, němčině či ruštině.

Kromě dalších publikací na téma pražského jara a okupace si zde můžete všimnout například knihy „Sedm pražských dnů. 21. - 27. srpen 1968,“ jejíž autoři dokumentovali události přímo v roce 1968 a která byla v tomtéž roce stažena z oběhu jen několik dní po jejím vydání.

Vzhledem k aktuálním diskuzím okolo pražského jara může také zaujmout titul „Invaze 1968. Ruský pohled,“ jež mimo jiné prostřednictvím unikátních a dosud nepublikovaných snímků ze soukromých archivů sovětských vojáků i novinářů poskytuje náhled na ruské vnímání pražského jara a okupace roku 1968. Na podobné téma zde naleznete také titul „Invaze Československo 1968 - Svědectví velitele,“ konkrétně gen. A. Majorova, který jako jeden z prvních o událostech roku 1968 o třicet let později promluvil. Informace ke zmíněným titulům můžete najít v katalogu knihovny ÚMV.

Kuriozitou je sekce věnovaná publikacím bývalého Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii, který se v průběhu 60. let převážně ztotožňoval s reformními myšlenkami a většina jeho pracovníků se aktivně účastnila řady setkání, seminářů a konferencí v zahraničí. Časopis Mezinárodní politika vydával výrazně pro-reformní články. V důsledku toho byl ÚMPE v roce 1970 zrušen, vydávání Mezinárodní politiky zastaveno a mnozí pracovníci propuštěni v rámci radikální čistky. (více ZDE)

Také vás v příštím týdnu v knihovně ÚMV čeká výstava fotografií Ladislava Bielika ze srpna 1968.

V rámci celoročního projektu „50. výročí Pražského jara: Naše svoboda není samozřejmost" vás pak 30. 8. srdečně zveme na debatu konanou ve Slovenském institutu v Praze na téma „Mezinárodní souvislosti roku 1968: české a slovenské perspektivy,“ kde bude promítán film Oratorium pro Prahu zachycující srpnové události roku 1968. (registrace na událost ZDE)

Těšíme se na vaši návštěvu!