Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020

Policy
paper

Policy paper "Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, Černý pasažér, Chytrá horákyně nebo Dobrá Evropanka?" identifikuje hlavní trendy a nejistoty, které ovlivňují českou rozvojovou spolupráci na globální, evropské a domácí úrovni. Na jejich základě nabízí čtyři scénáře vývoje do roku 2020 a obecná doporučení na třech úrovních.

Na domácí úrovni se jeví jako nutná podmínka stanovení dlouhodobé vize co nejvyšší transparence zahraniční rozvojové spolupráce a vyjasnění zájmů jednotlivých aktérů. Vláda by neměla kvůli svým zdánlivým krátkodobým a střednědobým cílům bránit kolektivnímu jednání Evropské unie. Vláda by měla vypracovat koncepční dokument přístupu ke globalizaci a rozvoji, který by představil vizi české role v měnícím se globálním prostředí.

 

Topics and regions