Energetické vztahy EU-Irán: příležitosti, překážky a perspektivy

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal na kulatý stůl zaměřený na téma vzájemných vztahů Evropské unie (EU) a Islámské republiky Írán (IRI). Tyto vztahy prošly od 90. let minulého století do současnosti řadou vývojových fází, charakterizovaných střídáním kooperace s konfliktností. Jestliže průběh 90. let 20. století a začátek 21. století byl charakterizován snahou EU o konstruktivní politický dialog s IRI v celé řadě otázek včetně energetiky, pak od druhé poloviny prvního desetiletí 21. století můžeme sledovat postupné zhoršování vztahů mezi EU a Íránem, přičemž v současné době je na straně EU i Íránu opět patrná snaha o obnovení a zlepšení vzájemných vztahů.

21. 2. 2017 (18:00)

ÚMV, Nerudova 3, Praha

Kulatý stůl se zabýval otázkou současných, ale i budoucích energetických vztahů mezi EU a IRI a jejich vzájemnými příležitostmi a překážkami ke spolupráci zejména v sektoru zemního plynu. Cílem prezentace je pokusit se najít odpověď na několik následujících otázek. (1) Jaké jsou příležitosti pro přepravu zemního plynu z IRI do EU a posílení unijní energetické bezpečnosti? (2) Jaké jsou naopak překážky, které brání diverzifikaci dodávek plynu z IRI do EU a snížení unijní závislosti na Rusku? (3) Jaké jsou možné scénáře vývoje budoucích energetických vztahů mezi EU a IRI?

Josef Kraus, Ph.D. se narodil roku 1985 a absolvoval bakalářské, magisterské a doktorské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zde také nadále působí jako odborný asistent na oboru Bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie a jako vědecký pracovník Mezinárodního politologického ústavu. V minulosti byl také členem Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany a tajemníkem odborného časopisu Obrana a strategie. Vědecky se zaměřuje na bezpečnostní problematikou oblasti Středního východu se specializací na Islámskou republiku Irán. Tematicky jej zajímají fenomény islámského radikalismu, terorismu či konfliktů o suroviny.

Více k této problematice si můžete načíst také v Policy Paperu "Energetické vztahy EU a Írán: příležitosti a překážky pro dodávky zemního plynu" Lukáše Tichého z ledna 2017 nebo v jeho článcích "Scénáře vývoje energetických vztahů mezi EU a Íránem" a "Teroristické útoky na energetický sektor."