Francie, ČR a Švédsko v čele Evropské unie

Policy
paper

Nadcházející týmové předsednictví Rady EU, které budou v období od července 2008 do prosince 2009 vykonávat Francie, Česká republika a Švédsko, klade velké nároky na komunikaci a koordinaci aktivit všech tří zemí. Nutnost vzájemné spolupráce je podmíněna i kontextem – EU bude v daném období procházet řadou vnitřních změn, zejména pak ratifikačním procesem Lisabonské smlouvy.

Dne 5. prosince 2007 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR konala konference „Jak budou probíhat předsednictví? Francie, Česká republika a Švédsko v čele Evropské unie“. Jejím cílem bylo ukázat představu daných tří zemí o nadcházejících předsednictvích Rady Evropské unie (EU). Mezi hlavní témata konference patřilo zapojení aktérů do přípravy a výkonu předsednictví, možné priority jednotlivých zemí a zasazení nadcházejících předsednictví do obecného kontextu vývoje v EU. Společného jmenovatele všech tří okruhů představovala otázka úspěšného zvládnutí předsednické role.