Prague Talks

Vážené dámy, vážení pánové, Ústav mezinárodních vztahů a Prague European Summit, sloužící jako platforma pro pravidelné strategické debaty o budoucnosti Evropské unie, Vás srdečně zvou na veřejné debaty Prague Talks.

12. 6. 2017 (16:00)

První debata na téma "Exploring the nightmare scenario: How Would the EU Break Up?" se bude konat v Opero, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1-Staré Město dne 12. června od 16:00 do 18:00. Po debatě bude následovat sklenka vína.

Druhá debata na téma "Turkey: An indispensable ally or a new sick man of Europe?" se bude konat v ČSOB Inspirace, Jungmannovo nám. 767, 110 00 Praha 1-Můstek dne 13. června od 16:00 do 18:00.

Třetí debata na téma "Brexit – EU: Who will lose more?" se bude konat v Evropském domě, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1-Nové Město dne 14. června od 16:00 do 18:00.

Debaty budou probíhat v anglickém jazyce a budou tlumočeny do jazyka českého.Občerstvení bude zajištěno na všech debatách.

Debaty jsou pořádány ve spolupráci a za podpory Friedrich Ebert Stiftung.

Svoji účast, prosím, potvrďte prostřednictvím registračního formuláře

Těšíme se na Vás!

Auspice

Friedrich Ebert Stiftung